Commit 14f72c89 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation. Same.

2006-02-03  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
	* no.po: Same.
parent b5c199c6
2006-02-03 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
* no.po: Same.
2006-01-31 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.13.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-22 20:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-22 20:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-03 18:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-03 19:08+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -246,7 +246,7 @@ msgstr "Flytt til arbeidsområdet _over"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet ne_denfor"
#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:1973 ../src/prefs.c:2274
#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:1976 ../src/prefs.c:2277
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbeidsområde %d"
......@@ -1925,17 +1925,13 @@ msgstr ""
"tastebinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
#, fuzzy
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
"anything."
msgstr ""
"Dette alternativet bestemmer effekten av dobbeltklikk på tittellinjen. "
"Gyldige alternativer er «toggle_shade», hvilket vil rulle ned/opp vinduet, "
"og «toggle_maximizes» som vil maksimere/gjenopprette vinduet."
msgstr "Dette alternativet bestemmer effekten av dobbeltklikk på tittellinjen. Gyldige alternativer er «toggle_shade», hvilket vil rulle ned/opp vinduet, «toggle_maximizes» som vil maksimere/gjenopprette vinduet, «toggle_minimize», som vil minimere vinduet, og «none» som ikke gjør noen ting."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle always on top state"
......@@ -1981,7 +1977,7 @@ msgstr "Type synlig klokke"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr ""
msgstr "Om heving skal være en sideeffekt av andre handlinger brukeren utfører"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "Window focus mode"
......@@ -1991,18 +1987,18 @@ msgstr "Fokuseringsmodus for vindu"
msgid "Window title font"
msgstr "Skrift for vindutittel"
#: ../src/prefs.c:555 ../src/prefs.c:571 ../src/prefs.c:587 ../src/prefs.c:603
#: ../src/prefs.c:619 ../src/prefs.c:635 ../src/prefs.c:655 ../src/prefs.c:671
#: ../src/prefs.c:687 ../src/prefs.c:703 ../src/prefs.c:719 ../src/prefs.c:735
#: ../src/prefs.c:751 ../src/prefs.c:767 ../src/prefs.c:784 ../src/prefs.c:800
#: ../src/prefs.c:816 ../src/prefs.c:832 ../src/prefs.c:848 ../src/prefs.c:863
#: ../src/prefs.c:878 ../src/prefs.c:893 ../src/prefs.c:909 ../src/prefs.c:925
#: ../src/prefs.c:941
#: ../src/prefs.c:558 ../src/prefs.c:574 ../src/prefs.c:590 ../src/prefs.c:606
#: ../src/prefs.c:622 ../src/prefs.c:638 ../src/prefs.c:658 ../src/prefs.c:674
#: ../src/prefs.c:690 ../src/prefs.c:706 ../src/prefs.c:722 ../src/prefs.c:738
#: ../src/prefs.c:754 ../src/prefs.c:770 ../src/prefs.c:787 ../src/prefs.c:803
#: ../src/prefs.c:819 ../src/prefs.c:835 ../src/prefs.c:851 ../src/prefs.c:866
#: ../src/prefs.c:881 ../src/prefs.c:896 ../src/prefs.c:912 ../src/prefs.c:928
#: ../src/prefs.c:944
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig type\n"
#: ../src/prefs.c:986
#: ../src/prefs.c:989
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -2011,24 +2007,26 @@ msgstr ""
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for endring av "
"musknapp\n"
#: ../src/prefs.c:1010 ../src/prefs.c:1500
#: ../src/prefs.c:1013 ../src/prefs.c:1503
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig verdi\n"
#: ../src/prefs.c:1133
#: ../src/prefs.c:1136
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
"range 1..128\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke en fornuftig verdi for cursor_size. Må være i området 1..128\n"
msgstr ""
"%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke en fornuftig verdi for cursor_size. Må "
"være i området 1..128\n"
#: ../src/prefs.c:1213
#: ../src/prefs.c:1216
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunne ikke tolke skriftbeskrivelsen «%s» fra GConf-nøkkel %s\n"
#: ../src/prefs.c:1398
#: ../src/prefs.c:1401
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
......@@ -2037,7 +2035,7 @@ msgstr ""
"%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke et lesbart antall arbeidsområder, aktivt "
"maksimum er %d\n"
#: ../src/prefs.c:1458
#: ../src/prefs.c:1461
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -2045,17 +2043,17 @@ msgstr ""
"Funksjonalitet for å gå rundt ødelagte programmer er deaktivert. Noen "
"programmer vil kanskje ikke oppføre seg korrekt.\n"
#: ../src/prefs.c:1527
#: ../src/prefs.c:1530
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er utenfor området 0 til %d\n"
#: ../src/prefs.c:1664
#: ../src/prefs.c:1667
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Feil under spesifisering av antall arbeidsområder til %d: %s\n"
#: ../src/prefs.c:2000
#: ../src/prefs.c:2003
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -2064,7 +2062,7 @@ msgstr ""
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for "
"tastaturbinding «%s»\n"
#: ../src/prefs.c:2355
#: ../src/prefs.c:2358
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Feil under setting av navn på arbeidsområde %d til «%s»: %s\n"
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.13.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-22 20:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-22 20:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-03 18:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-03 19:08+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -246,7 +246,7 @@ msgstr "Flytt til arbeidsområdet _over"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet ne_denfor"
#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:1973 ../src/prefs.c:2274
#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:1976 ../src/prefs.c:2277
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbeidsområde %d"
......@@ -1925,17 +1925,13 @@ msgstr ""
"tastebinding for denne handlingen."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
#, fuzzy
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
"anything."
msgstr ""
"Dette alternativet bestemmer effekten av dobbeltklikk på tittellinjen. "
"Gyldige alternativer er «toggle_shade», hvilket vil rulle ned/opp vinduet, "
"og «toggle_maximizes» som vil maksimere/gjenopprette vinduet."
msgstr "Dette alternativet bestemmer effekten av dobbeltklikk på tittellinjen. Gyldige alternativer er «toggle_shade», hvilket vil rulle ned/opp vinduet, «toggle_maximizes» som vil maksimere/gjenopprette vinduet, «toggle_minimize», som vil minimere vinduet, og «none» som ikke gjør noen ting."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle always on top state"
......@@ -1981,7 +1977,7 @@ msgstr "Type synlig klokke"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr ""
msgstr "Om heving skal være en sideeffekt av andre handlinger brukeren utfører"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "Window focus mode"
......@@ -1991,18 +1987,18 @@ msgstr "Fokuseringsmodus for vindu"
msgid "Window title font"
msgstr "Skrift for vindutittel"
#: ../src/prefs.c:555 ../src/prefs.c:571 ../src/prefs.c:587 ../src/prefs.c:603
#: ../src/prefs.c:619 ../src/prefs.c:635 ../src/prefs.c:655 ../src/prefs.c:671
#: ../src/prefs.c:687 ../src/prefs.c:703 ../src/prefs.c:719 ../src/prefs.c:735
#: ../src/prefs.c:751 ../src/prefs.c:767 ../src/prefs.c:784 ../src/prefs.c:800
#: ../src/prefs.c:816 ../src/prefs.c:832 ../src/prefs.c:848 ../src/prefs.c:863
#: ../src/prefs.c:878 ../src/prefs.c:893 ../src/prefs.c:909 ../src/prefs.c:925
#: ../src/prefs.c:941
#: ../src/prefs.c:558 ../src/prefs.c:574 ../src/prefs.c:590 ../src/prefs.c:606
#: ../src/prefs.c:622 ../src/prefs.c:638 ../src/prefs.c:658 ../src/prefs.c:674
#: ../src/prefs.c:690 ../src/prefs.c:706 ../src/prefs.c:722 ../src/prefs.c:738
#: ../src/prefs.c:754 ../src/prefs.c:770 ../src/prefs.c:787 ../src/prefs.c:803
#: ../src/prefs.c:819 ../src/prefs.c:835 ../src/prefs.c:851 ../src/prefs.c:866
#: ../src/prefs.c:881 ../src/prefs.c:896 ../src/prefs.c:912 ../src/prefs.c:928
#: ../src/prefs.c:944
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig type\n"
#: ../src/prefs.c:986
#: ../src/prefs.c:989
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -2011,24 +2007,26 @@ msgstr ""
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for endring av "
"musknapp\n"
#: ../src/prefs.c:1010 ../src/prefs.c:1500
#: ../src/prefs.c:1013 ../src/prefs.c:1503
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig verdi\n"
#: ../src/prefs.c:1133
#: ../src/prefs.c:1136
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
"range 1..128\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke en fornuftig verdi for cursor_size. Må være i området 1..128\n"
msgstr ""
"%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke en fornuftig verdi for cursor_size. Må "
"være i området 1..128\n"
#: ../src/prefs.c:1213
#: ../src/prefs.c:1216
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunne ikke tolke skriftbeskrivelsen «%s» fra GConf-nøkkel %s\n"
#: ../src/prefs.c:1398
#: ../src/prefs.c:1401
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
......@@ -2037,7 +2035,7 @@ msgstr ""
"%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke et lesbart antall arbeidsområder, aktivt "
"maksimum er %d\n"
#: ../src/prefs.c:1458
#: ../src/prefs.c:1461
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -2045,17 +2043,17 @@ msgstr ""
"Funksjonalitet for å gå rundt ødelagte programmer er deaktivert. Noen "
"programmer vil kanskje ikke oppføre seg korrekt.\n"
#: ../src/prefs.c:1527
#: ../src/prefs.c:1530
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er utenfor området 0 til %d\n"
#: ../src/prefs.c:1664
#: ../src/prefs.c:1667
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Feil under spesifisering av antall arbeidsområder til %d: %s\n"
#: ../src/prefs.c:2000
#: ../src/prefs.c:2003
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -2064,7 +2062,7 @@ msgstr ""
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for "
"tastaturbinding «%s»\n"
#: ../src/prefs.c:2355
#: ../src/prefs.c:2358
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Feil under setting av navn på arbeidsområde %d til «%s»: %s\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment