nb.po 53.3 KB
Newer Older
1
# Norwegian bokmål translation of mutter.
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
2
# Copyright © 2002-2004 Free Software Foundation, Inc.
3
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2002-2013.
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: mutter 3.7.x\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
10
"POT-Creation-Date: 2013-01-29 19:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-29 19:34+0100\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
11
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
12
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
13
"Language: \n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
14
15
16
17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:1
msgid "Navigation"
msgstr "Navigering"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:2
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 1"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:3
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 2"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:4
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 3"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:5
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 4"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:6
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Flytt vindu ett arbeidsområde til venstre"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:7
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Flytt vindu ett arbeidsområde til høyre"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:8
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Flytt vindu ett arbeidsområde opp"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:9
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Flytt vindu ett arbeidsområde ned"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:10
msgid "Switch applications"
msgstr "Bytt programmer"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:11
msgid "Switch windows"
msgstr "Bytt vinduer"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:12
msgid "Switch windows of an application"
msgstr "Bytt mellom et programs vinduer"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:13
msgid "Switch system controls"
msgstr "Bytt systemkontroller"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:14
msgid "Switch windows directly"
msgstr "Bytt vinduer direkte"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:15
msgid "Switch windows of an app directly"
msgstr "Bytt mellom et programs vinduer direkte"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:16
msgid "Switch system controls directly"
msgstr "Bytt systemkontroller direkte"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:17
msgid "Hide all normal windows"
msgstr "Skjul alle normale vinduer"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:18
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 1"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:19
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 2"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:20
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 3"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:21
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 4"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:22
msgid "Move to workspace left"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet til venstre"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:23
msgid "Move to workspace right"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet til høyre"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:24
msgid "Move to workspace above"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet over"

#: ../src/50-mutter-navigation.xml.in.h:25
msgid "Move to workspace below"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet under"

#: ../src/50-mutter-system.xml.in.h:1
msgid "System"
msgstr "System"

#: ../src/50-mutter-system.xml.in.h:2
msgid "Show the run command prompt"
msgstr "Vis kommandolinje"

#: ../src/50-mutter-system.xml.in.h:3
msgid "Show the activities overview"
msgstr "Vis oversikt over aktiviteter"

130
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:1
131
132
133
134
msgid "Windows"
msgstr "Vinduer"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:2
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
msgid "Activate the window menu"
msgstr "Aktiver vindumenyen"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:3
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Slå av/på fullskjermmodus"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:4
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Endre tilstand for maksimering"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:5
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksimer vindu"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:6
msgid "Restore window"
msgstr "Gjenopprett vindu"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:7
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Endre tilstand for skyggelegging"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:8
msgid "Close window"
msgstr "Lukk vindu"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:9
msgid "Hide window"
msgstr "Skjul vindu"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:10
msgid "Move window"
msgstr "Flytt vindu"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:11
msgid "Resize window"
msgstr "Endre størrelse på vindu"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:12
msgid "Toggle window on all workspaces or one"
msgstr "Slå av/på om vinduet skal vises på alle arbeidsområder eller bare ett"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:13
msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
msgstr "Hev vindu hvis skjult av et annet vindu, senk det ellers"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:14
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Hev vinduet over andre vinduer"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:15
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Senk vinduet under andre vinduer"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:16
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maksimer vinduet vertikalt"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:17
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maksimer vinduet horisontalt"

#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:18
199
200
201
msgid "View split on left"
msgstr "Visning delt til venstre"

202
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:19
203
204
205
msgid "View split on right"
msgstr "Visning delt til høyre"

206
207
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
208
#: ../src/compositor/compositor.c:512
209
210
211
212
213
214
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display \"%s"
"\"."
msgstr "En annen compositing manager kjører skjerm %i på display «%s»."

215
#: ../src/core/bell.c:320
216
217
218
msgid "Bell event"
msgstr "Klokkehendelse"

219
#: ../src/core/core.c:157
220
#, c-format
221
222
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Ukjent forespørsel om vindusinformasjon: %d"
223

224
#: ../src/core/delete.c:111
225
#, c-format
226
227
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "«%s» svarer ikke."
228

229
#: ../src/core/delete.c:113
230
231
232
msgid "Application is not responding."
msgstr "Programmet svarer ikke."

233
#: ../src/core/delete.c:118
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
234
msgid ""
235
236
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
237
238
239
msgstr ""
"Du kan velge å vente en kort stund for å se om det fortsetter eller tvinge "
"programmet til å avslutte helt."
240

241
#: ../src/core/delete.c:125
242
243
msgid "_Wait"
msgstr "_Vent"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
244

245
#: ../src/core/delete.c:125
246
247
248
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tvungen nedstenging"

249
#: ../src/core/display.c:394
250
#, c-format
251
252
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Mangler utvidelsen %s som kreves for komposittfunksjon"
253

254
#: ../src/core/display.c:491
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
255
#, c-format
256
257
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Feil under åpning av X Window System skjerm «%s»\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
258

259
#: ../src/core/keybindings.c:876
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
260
261
#, c-format
msgid ""
262
263
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
264
msgstr ""
265
266
"Et annet program bruker allerede nøkkelen %s med modifikatorer %x som "
"binding\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
267

268
#: ../src/core/main.c:196
269
270
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Deaktiver tilkobling til sesjonshåndtereren"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
271

272
#: ../src/core/main.c:202
273
274
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Erstatt kjørende vindushåndterer"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
275

276
#: ../src/core/main.c:208
277
278
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Oppgi sesjonshåndterings-ID"
279

280
#: ../src/core/main.c:213
281
282
msgid "X Display to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
283

284
#: ../src/core/main.c:219
285
286
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Initier sesjonen fra en lagret fil"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
287

288
#: ../src/core/main.c:225
289
290
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gjør X-kall synkrone"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
291

292
#: ../src/core/main.c:494
293
#, c-format
294
295
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Feil under søk i temakatalog: %s\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
296

297
#: ../src/core/main.c:510
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
298
299
#, c-format
msgid ""
300
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
301
msgstr ""
302
303
"Kunne ikke finne et tema! Sjekk at %s eksisterer og inneholder de vanlige "
"temaene.\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
304

305
#: ../src/core/mutter.c:40
306
#, c-format
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
msgid ""
"mutter %s\n"
"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"mutter %s\n"
"Opphavsrett © 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc, og andre\n"
"Dette er fri programvare; se i kildekoden for kopibetingelser.\n"
"Det gis INGEN garanti.\n"

319
#: ../src/core/mutter.c:54
320
321
322
msgid "Print version"
msgstr "Skriv versjonsnummer"

323
#: ../src/core/mutter.c:60
324
325
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Mutter-tillegg som skal brukes"
326

327
#: ../src/core/prefs.c:1087
328
msgid ""
329
330
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
331
msgstr ""
332
333
"Funksjonalitet for å gå rundt ødelagte programmer er deaktivert. Noen "
"programmer vil kanskje ikke oppføre seg korrekt.\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
334

335
#: ../src/core/prefs.c:1162
336
#, c-format
337
338
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
msgstr "Kunne ikke tolke skriftbeskrivelsen «%s» fra GSettings-nøkkel %s\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
339

340
#: ../src/core/prefs.c:1228
341
342
343
344
345
346
347
348
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr ""
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for endring av "
"musknapp\n"

349
#: ../src/core/prefs.c:1780
350
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
351
msgid ""
352
353
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
354
msgstr ""
355
356
"«%s» funnet i konfigurasjonsdatabasen er ikke en gyldig verdi for "
"tastaturbinding «%s»\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
357

358
#: ../src/core/prefs.c:1877
359
#, c-format
360
361
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbeidsområde %d"
362

363
#: ../src/core/screen.c:658
364
365
366
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» er ugyldig\n"
367

368
#: ../src/core/screen.c:674
369
370
371
372
373
374
375
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"Skjerm %d på display «%s» har allerede en vindushåndterer; prøv å bruke "
"flagget --replace for å erstatte aktiv vindushåndterer.\n"
376

377
#: ../src/core/screen.c:701
378
379
380
381
382
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Kunne ikke hente utvalg fra vinduhåndterer på skjerm %d, display «%s»\n"
383

384
#: ../src/core/screen.c:770
385
386
387
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skjerm %d på display «%s» har allerede en vinduhåndterer\n"
388

389
#: ../src/core/screen.c:955
390
391
392
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunne ikke slippe skjerm %d på display «%s»\n"
393

394
#: ../src/core/session.c:843 ../src/core/session.c:850
395
396
397
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunne ikke opprette katalog «%s»: %s\n"
398

399
#: ../src/core/session.c:860
400
401
402
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åpne sesjonsfil «%s» for skriving: %s\n"
403

404
#: ../src/core/session.c:1001
405
406
407
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Feil under skriving av sesjonsfil «%s»: %s\n"
408

409
#: ../src/core/session.c:1006
410
411
412
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Feil under lukking av sesjonsfil «%s»: %s\n"
413

414
#: ../src/core/session.c:1136
415
416
417
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Feil under tolking av lagret sesjonsfil: %s\n"
418

419
#: ../src/core/session.c:1185
420
421
422
#, c-format
msgid "<mutter_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<mutter_session>-attributt sett men vi har allerede sesjons-ID"
423

424
425
426
#: ../src/core/session.c:1198 ../src/core/session.c:1273
#: ../src/core/session.c:1305 ../src/core/session.c:1377
#: ../src/core/session.c:1437
427
428
429
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Ukjent attributt %s på <%s>-element"
430

431
#: ../src/core/session.c:1215
432
433
434
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "<window> tag med flere nivåer"
435

436
#: ../src/core/session.c:1457
437
438
439
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Ukjent element %s"
440

441
#: ../src/core/session.c:1809
442
443
444
445
446
447
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Disse vinduene støtter ikke &quot;lagre aktiv konfigurasjon&quot;og vil "
"måtte startes på nytt manuelt neste gang du logger inn."
448

449
#: ../src/core/util.c:80
450
451
452
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Feil under åpning av feilsøkingslogg: %s\n"
453

454
#: ../src/core/util.c:90
455
456
457
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Feil under fdopen() av loggfil %s: %s\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
458

459
#: ../src/core/util.c:96
460
461
462
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Åpnet loggfil %s\n"
463

464
#: ../src/core/util.c:115 ../src/tools/mutter-message.c:149
465
466
467
#, c-format
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter er kompilert uten støtte for «verbose» modus\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
468

469
#: ../src/core/util.c:259
470
471
msgid "Window manager: "
msgstr "Vindushåndterer: "
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
472

473
#: ../src/core/util.c:407
474
475
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Feil i vindushåndterer: "
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
476

477
#: ../src/core/util.c:438
478
479
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Advarsel fra vindushåndterer: "
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
480

481
#: ../src/core/util.c:466
482
483
msgid "Window manager error: "
msgstr "Feil i vindushåndterer: "
484

485
#. first time through
486
#: ../src/core/window.c:7287
487
488
489
490
491
492
493
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
"Vindu %s setter SM_CLIENT_ID på seg selv i steden for på WM_CLIENT_LEADER-"
"vinduet som spesifisert i ICCCM.\n"
494

495
496
497
498
499
500
501
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
502
#: ../src/core/window.c:7953
503
504
505
506
507
508
509
510
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
"%d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"Vindu %s setter et MWM-hint som indikerer at det ikke kan endre størrelse, "
"men setter minste størrelse %d x %d og maks størrelse %d x %d; dette virker "
"ikke fornuftig.\n"
511

512
#: ../src/core/window-props.c:274
513
514
515
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Programmet satte en feil _NET_WM_PID %lu\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
516

517
#: ../src/core/window-props.c:393
518
519
520
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (på %s)"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
521

522
#: ../src/core/window-props.c:1448
523
524
525
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Ugyldig WM_TRANSIENT_FOR vindu 0x%lx oppgitt for %s.\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
526

527
#: ../src/core/window-props.c:1459
528
529
530
531
#, c-format
msgid "WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx for %s would create loop.\n"
msgstr "WM_TRANSIENT_FOR vindu 0x%lx for %s ville skapt en løkke.\n"

532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
#: ../src/core/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
"that was expected to have type %s format %d\n"
"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""
"Vindu 0x%lx har egenskap %s\n"
"som var forventet å ha type %s format %d\n"
"og faktisk har type %s format %d n_items %d.\n"
"Dette er mest sannsynlig en feil i programmet, ikke vindushåndtereren.\n"
"Vinduet har title=«%s» class=«%s» name=«%s»\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
546

547
548
549
550
#: ../src/core/xprops.c:411
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Egenskap %s på vindu 0x%lx inneholdt ugyldig UTF-8\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
551

552
553
554
555
556
557
558
#: ../src/core/xprops.c:494
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Egenskap %s på vindu 0x%lx inneholdt ugyldig UTF-8 for oppføring %d i "
"listen\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
559

560
561
562
563
564
#: ../src/mutter.desktop.in.h:1 ../src/mutter-wm.desktop.in.h:1
msgid "Mutter"
msgstr "Mutter"

#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:1
565
566
msgid "Modifier to use for extended window management operations"
msgstr "Endringstast som skal brukes for utvidede vindushåndteringsoperasjoner"
567

568
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:2
569
msgid ""
570
571
572
573
"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
"overview and application launching system. The default is intended to be the "
"\"Windows key\" on PC hardware. It's expected that this binding either the "
"default or set to the empty string."
574
msgstr ""
575
576
577
578
579
580
581
582
"Denne tasten vil initiere «overlay», som er en kombinasjon av vindusoversikt "
"og et system for å starte programmer. Forvalget er ment å være «Windows-"
"tasten» på PC-maskinvare. Det forventes at denne bindingen er satt til "
"forvalg eller en tom streng."

#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:3
msgid "Attach modal dialogs"
msgstr "Fest modale dialoger"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
583

584
585
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
586
587
588
"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
"the parent window."
589
msgstr ""
590
591
592
"Hvis denne er satt til sann vil modale dialoger vises festet til "
"tittellinjen på opphavsvinduet og flyttes sammen med dette i stedet for å ha "
"individuelle tittellinjer."
593
594
595
596
597

#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:5
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr "Slå på kantflising ved slipp av vinduer på skjermkantene"

598
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:6
599
600
601
602
msgid ""
"If enabled, dropping windows on vertical screen edges maximizes them "
"vertically and resizes them horizontally to cover half of the available "
"area. Dropping windows on the top screen edge maximizes them completely."
603
604
605
606
607
msgstr ""
"Maksimerer vinduer vertikalt og endrer størrelse horisontalt slik at de "
"dekker halve det tilgjengeligeområdet hvis de slippes på vertikale "
"skjermkanter. Hvis vindu slippes på øverste kant av skjermen maksimeres de "
"fullstendig."
608

609
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:7
610
611
612
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Arbeidsområder håndteres dynamisk"

613
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:8
614
615
616
617
msgid ""
"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there's a "
"static number of workspaces (determined by the num-workspaces key in org."
"gnome.desktop.wm.preferences)."
618
619
620
621
msgstr ""
"Bestemmer om arbeidsområder skal håndteres dynamisk eller om det er et fast "
"antall arbeidsområder (bestemt av num-workspaces nøkkelen i org.gnome."
"desktop.wm.preferences)."
622

623
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:9
624
625
msgid "Workspaces only on primary"
msgstr "Arbeidsområder kun på primær skjerm"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
626

627
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:10
628
629
630
631
632
633
msgid ""
"Determines whether workspace switching should happen for windows on all "
"monitors or only for windows on the primary monitor."
msgstr ""
"Bestemmer om bytting mellom arbeidsområder skal skje for vinduer på alle "
"skjermer eller kun på primær skjerm."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
634

635
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:11
636
637
638
msgid "No tab popup"
msgstr "Ingen tabulatordialog"

639
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:12
640
641
642
643
644
645
msgid ""
"Determines whether the use of popup and highlight frame should be disabled "
"for window cycling."
msgstr ""
"Bestemmer om bruk av dialog og uthevingsramme skal slås av for bytting "
"mellom vinduer."
646

647
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:13
648
msgid "Delay focus changes until the pointer stops moving"
649
msgstr "Utsett fokusendringer til pekeren slutter å bevege seg"
650
651
652
653
654
655
656
657
658

#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focus will not be changed immediately when entering a window, but only "
"after the pointer stops moving."
msgstr ""

#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:15
659
660
661
msgid "Draggable border width"
msgstr "Bredde på drakant"

662
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:16
663
664
665
msgid ""
"The amount of total draggable borders. If the theme's visible borders are "
"not enough, invisible borders will be added to meet this value."
666
667
668
msgstr ""
"Total mengde med drakant. Hvis temas synlige kanter ikke er nok vil usynlige "
"kanter legges til for å imøtekomme denne verdien."
669

670
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:17
671
msgid "Auto maximize nearly monitor sized windows"
672
msgstr "Maksimer vinduer automatisk hvis de er nesten like store som skjermen"
673
674
675
676
677
678
679
680

#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"If enabled, monitor nearly monitor sized windows automatically get maximized "
"when mapped."
msgstr ""

#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:19
681
682
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Fjern vindu fra tabulatordialog"
683

684
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:20
685
686
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Avbryt tabulatordialog"
687

688
#: ../src/tools/mutter-message.c:123
689
690
691
692
693
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr " Bruk: %s\n"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
694
#: ../src/ui/menu.c:69
695
696
697
698
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Mi_nimer"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
699
#: ../src/ui/menu.c:71
700
701
702
703
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ksimer"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
704
#: ../src/ui/menu.c:73
705
706
707
708
msgid "Unma_ximize"
msgstr "G_jenopprett"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
709
#: ../src/ui/menu.c:75
710
711
712
713
msgid "Roll _Up"
msgstr "Rull _opp"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
714
#: ../src/ui/menu.c:77
715
716
717
718
msgid "_Unroll"
msgstr "R_ull ned"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
719
#: ../src/ui/menu.c:79
720
721
722
723
msgid "_Move"
msgstr "_Flytt"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
724
#: ../src/ui/menu.c:81
725
726
727
728
msgid "_Resize"
msgstr "End_re størrelse"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
729
#: ../src/ui/menu.c:83
730
731
732
733
734
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Flytt tittellinje på _skjermen"

#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
735
#: ../src/ui/menu.c:86 ../src/ui/menu.c:88
736
737
738
739
msgid "Always on _Top"
msgstr "All_tid øverst"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
740
#: ../src/ui/menu.c:90
741
742
743
744
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Alltid på synlig arbeidsområde"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
745
#: ../src/ui/menu.c:92
746
747
748
749
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "K_un på dette arbeidsområdet"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
750
#: ../src/ui/menu.c:94
751
752
753
754
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet ti_l venstre"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
755
#: ../src/ui/menu.c:96
756
757
758
759
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Flytt til a_rbeidsområdet til høyre"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
760
#: ../src/ui/menu.c:98
761
762
763
764
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet _over"

#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
765
#: ../src/ui/menu.c:100
766
767
768
769
770
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flytt til arbeidsområdet ne_denfor"

#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
771
#: ../src/ui/menu.c:104
772
773
774
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"

775
#: ../src/ui/menu.c:204
776
777
778
779
#, c-format
msgid "Workspace %d%n"
msgstr "Arbeidsområde %d%n"

780
#: ../src/ui/menu.c:214
781
782
783
784
#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Arbeidsområde 1_0"

785
#: ../src/ui/menu.c:216
786
787
788
789
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Arbeidsområde %s%d"

790
#: ../src/ui/menu.c:397
791
792
793
794
795
796
797
798
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Flytt til et annet ar_beidsområde"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
799
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:77
800
801
802
803
804
805
806
807
msgid "Shift"
msgstr "Shift"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
808
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:83
809
810
811
812
813
814
815
816
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
817
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:89
818
819
820
821
822
823
824
825
msgid "Alt"
msgstr "Alt"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
826
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:95
827
828
829
830
831
832
833
834
msgid "Meta"
msgstr "Meta"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
835
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:101
836
837
838
839
840
841
842
843
msgid "Super"
msgstr "Super"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
844
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:107
845
846
847
848
849
850
851
852
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
853
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:113
854
855
856
857
858
859
860
861
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
862
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:119
863
864
865
866
867
868
869
870
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
871
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:125
872
873
874
875
876
877
878
879
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
880
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:131
881
882
883
884
885
886
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"

#. Translators: This represents the size of a window.  The first number is
#. * the width of the window and the second is the height.
#.
887
#: ../src/ui/resizepopup.c:113
888
889
890
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
891

892
#: ../src/ui/theme.c:235
893
894
msgid "top"
msgstr "topp"
895

896
#: ../src/ui/theme.c:237
897
898
msgid "bottom"
msgstr "bunn"
899

900
#: ../src/ui/theme.c:239
901
902
msgid "left"
msgstr "venstre"
903

904
#: ../src/ui/theme.c:241
905
906
msgid "right"
msgstr "høyre"
907

908
#: ../src/ui/theme.c:269
909
910
911
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "rammegeometrien spesifiserer ikke «%s»-dimensjon"
912

913
#: ../src/ui/theme.c:288
914
915
916
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "rammegeometri spesifiserer ikke dimensjon «%s» for kant «%s»"
917

918
#: ../src/ui/theme.c:325
919
920
921
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Aspektrate %g for knapp er ikke fornuftig"
922

923
#: ../src/ui/theme.c:337
924
925
926
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Rammegeometrien spesifiserer ikke størrelse på knapper"
927

928
#: ../src/ui/theme.c:1050
929
930
931
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Gradienter må ha minst to farger"
932

933
#: ../src/ui/theme.c:1202
934
#, c-format
935
936
937
msgid ""
"GTK custom color specification must have color name and fallback in "
"parentheses, e.g. gtk:custom(foo,bar); could not parse \"%s\""
938
939
940
msgstr ""
"Egendefinert GTK-fargespesifikasjon må ha fargenavn og reserve i parantes, f."
"eks gtk:custom(foo,bar); kunne ikke lese «%s»"
941

942
#: ../src/ui/theme.c:1218
943
944
945
946
#, c-format
msgid ""
"Invalid character '%c' in color_name parameter of gtk:custom, only A-Za-z0-9-"
"_ are valid"
947
948
949
msgstr ""
"Ugyldig tegn «%c» i parameter color_name for gtk:custom, kun A-Za-z0-9-_ er "
"gyldig"
950

951
#: ../src/ui/theme.c:1232
952
#, c-format
953
954
955
msgid ""
"Gtk:custom format is \"gtk:custom(color_name,fallback)\", \"%s\" does not "
"fit the format"
956
957
958
msgstr ""
"Gtk:custom-format er «gtk:custom(color_name,fallback)», «%s» passer ikke i "
"formatet"
959

960
#: ../src/ui/theme.c:1277
961
962
963
964
965
966
967
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"GTK-fargespesifikasjon må ha tilstand i klammer, f.eks. gtk:fg[NORMAL], hvor "
"NORMAL er tilstanden; kunne ikke lese «%s»"
968

969
#: ../src/ui/theme.c:1291
970
971
972
973
974
975
976
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"GTK-fargespesifikasjon må ha en avsluttende klamme etter tilstanden, f.eks. "
"gtk:fg[NORMAL], hvor NORMAL er tilstanden; kunne ikke lese «%s»"
977

978
#: ../src/ui/theme.c:1302
979
980
981
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Forsto ikke tilstand «%s» i fargespesifikasjonen"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
982

983
#: ../src/ui/theme.c:1315
984
985
986
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Forsto ikke fargekomponent «%s» i fargespesifikasjonen"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
987

988
#: ../src/ui/theme.c:1344
989
990
991
992
993
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
994
995
"Blandingsformat er «blend/bg_color/fg_color/alpha», «%s» passer ikke i "
"formatet"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
996

997
#: ../src/ui/theme.c:1355
998
999
1000
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Kunne ikke lese alpha-verdi «%s» i blandet farge"
1001

1002
#: ../src/ui/theme.c:1365
1003
1004
1005
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Alpha-verdi «%s» i blandet farge er ikke mellom 0.0 og 1.0"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1006

1007
#: ../src/ui/theme.c:1412
1008
1009
1010
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
1011
1012
msgstr ""
"Skyggeformatet er «shade/base_color/factor», «%s» passer ikke i formatet"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1013

1014
#: ../src/ui/theme.c:1423
1015
1016
1017
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunne ikke lese skyggefaktor «%s» i skyggelagt farge"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1018

1019
#: ../src/ui/theme.c:1433
1020
1021
1022
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skyggefaktor «%s» i skyggelagt farge er negativ"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1023

1024
#: ../src/ui/theme.c:1462
1025
1026
1027
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunne ikke lese farge «%s»"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1028

1029
#: ../src/ui/theme.c:1779
1030
1031
1032
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder tegn «%s» som ikke er tillatt"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1033

1034
#: ../src/ui/theme.c:1806
1035
1036
1037
1038
1039
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder flyttall «%s» som ikke kunne tolkes"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1040

1041
#: ../src/ui/theme.c:1820
1042
#, c-format
1043
1044
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrykk inneholder heltall «%s» som ikke kunne tolkes"
1045

1046
#: ../src/ui/theme.c:1941
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1047
#, c-format
1048
1049
1050
1051
1052
1053
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
"Koordinatuttrykket inneholdt en ukjent operator ved begynnelsen av denne "
"teksten: «%s»"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1054

1055
#: ../src/ui/theme.c:1998
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1056
#, c-format
1057
1058
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrykket var tomt eller ble ikke forstått"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1059

1060
#: ../src/ui/theme.c:2111 ../src/ui/theme.c:2121 ../src/ui/theme.c:2155
1061
1062
1063
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrykket resulterer i divisjon med null"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1064

1065
#: ../src/ui/theme.c:2163
1066
1067
1068
1069
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrykket prøver å bruke mod-operator på et flyttall"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1070

1071
#: ../src/ui/theme.c:2219
1072
1073
1074
1075
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket har en operator «%s» hvor en operand var ventet"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1076

1077
#: ../src/ui/theme.c:2228
1078
1079
1080
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en operand hvor en operator var ventet"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1081

1082
#: ../src/ui/theme.c:2236
1083
1084
1085
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrykket sluttet med en operator i stedet for en operand"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1086

1087
#: ../src/ui/theme.c:2246
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
"Koordinatuttrykket har en operator «%c» etter en operator «%c» og ingen "
"operand mellom dem."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1095

1096
#: ../src/ui/theme.c:2397 ../src/ui/theme.c:2442
1097
1098
1099
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrykket haddeen ukjent variabel eller konstant «%s»"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1100

1101
#: ../src/ui/theme.c:2496
1102
1103
1104
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Tolkeren for koordinatuttrykk oversteg buffergrensen."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1105

1106
#: ../src/ui/theme.c:2525
1107
1108
1109
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en parantes slutt uten parantes start"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1110

1111
#: ../src/ui/theme.c:2589
1112
1113
1114
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrykket hadde en åpen parantes uten en avsluttende parantes"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1115

1116
#: ../src/ui/theme.c:2600
1117
1118
1119
1120
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Koordinatuttrykket ser ikke ut til å ha noen operatorer eller operander"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1121

1122
#: ../src/ui/theme.c:2813 ../src/ui/theme.c:2833 ../src/ui/theme.c:2853
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1123
#, c-format
1124
1125
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Tema inneholdt et uttrykk som resulterte i en feil: %s\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1126

1127
#: ../src/ui/theme.c:4499
1128
#, c-format
1129
msgid ""
1130
1131
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
1132
msgstr ""
1133
1134
"<button function=«%s» state=«%s» draw_ops=«ett-eller-annet»/> må "
"spesifiseres for denne rammestilen"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1135

1136
#: ../src/ui/theme.c:5010 ../src/ui/theme.c:5035
1137
1138
1139
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
1140
1141
msgstr ""
"Mangler <frame state=«%s» resize=«%s» focus=«%s» stil=«ett-eller-annet»/>"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1142

1143
#: ../src/ui/theme.c:5083
1144
1145
1146
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Klarte ikke å laste tema «%s»: %s\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1147

1148
1149
#: ../src/ui/theme.c:5219 ../src/ui/theme.c:5226 ../src/ui/theme.c:5233
#: ../src/ui/theme.c:5240 ../src/ui/theme.c:5247
1150
1151
1152
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "<%s> er ikke satt for tema «%s»"
1153

1154
#: ../src/ui/theme.c:5255
1155
#, c-format
1156
msgid ""
1157
1158
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
1159
msgstr ""
1160
1161
"Ingen rammestil satt for vindutype «%s» i tema «%s», legg til et <window "
"type=«%s» style_set=«ett-eller-annet»/>-element"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1162

1163
#: ../src/ui/theme.c:5662 ../src/ui/theme.c:5724 ../src/ui/theme.c:5787
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1164
1165
#, c-format
msgid ""
1166
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1167
msgstr ""
1168
"Brukerdefinerte konstanter må begynne med stor bokstav; «%s» gjør ikke det"
1169

1170
#: ../src/ui/theme.c:5670 ../src/ui/theme.c:5732 ../src/ui/theme.c:5795
1171
#, c-format
1172
1173
1174
1175
1176
1177
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstant «%s» er allerede definert"

#. Translators: This means that an attribute which should have been found
#. * on an XML element was not in fact found.
#.
1178
#: ../src/ui/theme-parser.c:236
1179
#, c-format
1180
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
1181
msgstr "Ingen «%s»-attributt på element <%s>"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1182

1183
#: ../src/ui/theme-parser.c:265 ../src/ui/theme-parser.c:283
Kjartan Maraas's avatar