Commit d79f34e6 authored by Pieter Schalk Schoeman's avatar Pieter Schalk Schoeman Committed by Administrator

Update Afrikaans translation

parent 4cd3b412
......@@ -4,22 +4,45 @@
# Zuza Software Foundation <info@translate.org.za>, 2004
# F Wolff <friedel@translate.org.za>, 2009, 2011, 2013, 2014.
# Dawid Loubser <dawid.loubser@ibi.co.za>, 2013.
# Pieter Schoeman <pieter@sonbesie.co.za>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2 2.6-branch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-27 15:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-23 17:45+0200\n"
"Last-Translator: F Wolff <friedel@translate.org.za>\n"
"Language-Team: translate-discuss-af@lists.sourceforge.net\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-18 15:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-06 17:27+0200\n"
"Last-Translator: Pieter Schalk Schoeman <pieter@sonbesie.co.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <pieter@sonbesie.co.za>\n"
"Language: af\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.9.0-beta1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Kies stelsel"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:254
msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
msgstr "XDMCP: Kon nie XDMCP-buffer skep nie!"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:260
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: Kon nie XDMCP-kopteks lees nie!"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:266
msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
msgstr "XMDCP: Verkeerde XDMCP-weergawe!"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:272
msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Kan nie adres ontleed nie"
#: ../common/gdm-common.c:298
#, c-format
msgid "/dev/urandom is not a character device"
......@@ -51,7 +74,7 @@ msgstr "Die stelsel kon nie 'n nuwe aanmeldskerm begin nie."
#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
#, c-format
msgid "could not find user \"%s\" on system"
msgid "could not find user “%s” on system"
msgstr "kon nie die gebruiker \"%s\" op die stelsel kry nie"
#: ../daemon/gdm-legacy-display.c:235
......@@ -63,69 +86,72 @@ msgid ""
msgstr ""
"Kon nie die X-bediener (die grafiese omgewing) begin nie a.g.v. 'n interne "
"fout. Kontak asb. die stelseladministrateur of gaan die syslog na vir "
"diagnose. Intussen sal hierdie vertoon gedeaktiveer word. Herbegin GDM "
"diagnose. Intussen sal hierdie skerm gedeaktiveer word. Herbegin GDM "
"wanneer die probleem reggestel is."
#: ../daemon/gdm-manager.c:766
#, fuzzy
#: ../daemon/gdm-manager.c:777
msgid "No display available"
msgstr "Geen sessie beskikbaar nie"
msgstr "Geen skerm beskikbaar nie"
#: ../daemon/gdm-manager.c:833 ../daemon/gdm-manager.c:1088
#: ../daemon/gdm-manager.c:846 ../daemon/gdm-manager.c:1122
msgid "No session available"
msgstr "Geen sessie beskikbaar nie"
#: ../daemon/gdm-manager.c:844
#: ../daemon/gdm-manager.c:865
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Geen sessie beskikbaar nie"
#: ../daemon/gdm-manager.c:877
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Kan slegs geroep word voor gebruiker aangemeld is"
#: ../daemon/gdm-manager.c:854
#: ../daemon/gdm-manager.c:888
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Roeper nie GDM nie"
#: ../daemon/gdm-manager.c:864
#: ../daemon/gdm-manager.c:898
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr ""
msgstr "Kon nie 'n privaat Kommunikasie kanaal oopmaak nie"
#: ../daemon/gdm-server.c:378
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesnt exist"
msgstr ""
"Bediener sou deur gebruiker %s geskep word, maar daardie gebruiker bestaan "
"nie"
#: ../daemon/gdm-server.c:389 ../daemon/gdm-server.c:409
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
msgid "Couldn't set groupid to %d"
msgid "Couldnt set groupid to %d"
msgstr "Kon nie groep-id instel na %d nie"
#: ../daemon/gdm-server.c:395
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "initgroups () het misluk vir %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:401
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
msgid "Couldn't set userid to %d"
msgid "Couldnt set userid to %d"
msgstr "Kon nie gebruiker-id instel na %d nie"
#: ../daemon/gdm-server.c:479
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: Kon nie staaflêer vir vertoon %s open nie!"
#: ../daemon/gdm-server.c:500 ../daemon/gdm-server.c:506
#: ../daemon/gdm-server.c:512
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Fout met stel van %s na %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:532
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
msgid "%s: Server priority couldnt be set to %d: %s"
msgstr "%s: Bedienerprioriteit kon nie gestel word na %d nie: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:684
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Leë bedieneropdrag vir vertoon %s"
......@@ -154,57 +180,50 @@ msgstr "Vertoontoestel"
msgid "The display device"
msgstr "Die vertoontoestel"
#: ../daemon/gdm-session.c:1193
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Kon nie verifiëring-hulpproses skep nie"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit thats now passed."
msgstr "U rekening het 'n tydlimiet wat nou verstryk het."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didnt work. Please try again."
msgstr "Jammer, dit het nie gewerk nie. Probeer gerus weer."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1010
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Gebruikernaam:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1142
msgid "Your password has expired, please change it now."
msgstr "U wagwoord het verval. Verander dit asb. nou."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1505 ../daemon/gdm-session-worker.c:1522
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "geen gebruikerrekening beskikbaar nie"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1549
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Kan nie na die gebruiker wissel nie"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:385
#, fuzzy
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "GNOME-vertoonbestuurder werkerproses"
msgstr "GNOME-vertoonbestuurder Wayland Sessie"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:609
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:612
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Kon nie sok skep nie!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:686
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr ""
msgstr "Voer die program deur die /etc/gdm/Xsession skript uit"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:687
#, fuzzy
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "Luister op _UDP-poort: "
msgstr "Luister op TCP-poort"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:698
#, fuzzy
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "GNOME-vertoonbestuurder werkerproses"
msgstr "GNOME-vertoonbestuurder X-sessie lanseerder"
#: ../daemon/main.c:125 ../daemon/main.c:138
#, c-format
......@@ -223,8 +242,8 @@ msgstr "Kon nie LogDir-gids %s skep nie: %s"
#: ../daemon/main.c:223
#, c-format
msgid "Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
msgstr "Kan nie GDM-gebruiker '%s' vind nie. Staak!"
msgid "Can’t find the GDM user “%s”. Aborting!"
msgstr "Kan nie GDM-gebruiker \"%s\" vind nie. Staak!"
#: ../daemon/main.c:229
msgid "The GDM user should not be root. Aborting!"
......@@ -232,50 +251,40 @@ msgstr "Die GDM-gebruiker moet nie root wees nie. Staak!"
#: ../daemon/main.c:235
#, c-format
msgid "Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
msgstr "Kan nie die GDM-groep '%s' vind nie. Staak!"
msgid "Can’t find the GDM group “%s”. Aborting!"
msgstr "Kan nie die GDM-groep \"%s\" vind nie. Staak!"
#: ../daemon/main.c:241
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "Die GDM-groep moet nie root wees nie. Staak!"
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Maak alle waarskuwings noodlottig"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Sluit af na 'n tydjie (vir probleemoplossing)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "Druk GDM-weergawe"
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "GNOME-vertoonbestuurder"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Slegs root behoort GDM uit te voer"
#. Translators: worker is a helper process that does the work
#. of starting up a session
#: ../daemon/session-worker-main.c:95
#: ../daemon/session-worker-main.c:94
msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
msgstr "GNOME-vertoonbestuurder werkerproses"
#: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:1
#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:1
msgid "GNOME Shell"
msgstr "GNOME Shell"
#: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:2
#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:2
msgid "Window management and compositing"
msgstr "Vensterbestuur en -uitleg"
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:1
msgid "Whether or not to allow fingerprint readers for login"
msgstr "Of vingerafdruklesers toegelaat word vir aanmelding"
......@@ -319,21 +328,20 @@ msgstr "Pad na klein beeld bo aan gebruikerslys"
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"The login screen can optionally show a small image at the top of its user "
"list to provide site administrators and distributions a way to provide "
"branding."
"The login screen can optionally show a small image to provide site "
"administrators and distributions a way to display branding."
msgstr ""
"Die aanmeldskerm kan 'n klein beeld bo aan die gebruikerslys vertoon wat "
"administrateurs kan gebruik om 'n handelsmerk te vertoon."
"administrateurs of verspreidings kan gebruik om 'n handelsmerk te vertoon."
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:9
msgid ""
"The fallback login screen can optionally show a small image at the top of "
"its user list to provide site administrators and distributions a way to "
"provide branding."
"The fallback login screen can optionally show a small image to provide site "
"administrators and distributions a way to display branding."
msgstr ""
"Die rugsteun-aanmeldskerm kan 'n klein beeld bo aan die gebruikerslys "
"vertoon wat administrateurs kan gebruik om 'n handelsmerk te vertoon."
"vertoon wat administrateurs of verspreidings kan gebruik om 'n handelsmerk "
"te vertoon."
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:10
msgid "Avoid showing user list"
......@@ -385,26 +393,6 @@ msgstr ""
"Die aantal kere wat 'n gebruiker mag probeer om aan te meld voordat tou "
"opgegooi word en daar teruggekeer word na die gebruikerseleksie."
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Kies stelsel"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:215
msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
msgstr "XDMCP: Kon nie XDMCP-buffer skep nie!"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:221
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: Kon nie XDMCP-kopteks lees nie!"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:227
msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
msgstr "XMDCP: Verkeerde XDMCP-weergawe!"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:233
msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Kan nie adres ontleed nie"
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:59
msgid "Unable to create transient display: "
msgstr "Kan nie verbygaande vertoonskerm skep nie: "
......@@ -419,7 +407,7 @@ msgstr "Slegs die 'VERSION' bevel word ondersteun"
#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
msgid "COMMAND"
msgstr "COMMAND"
msgstr "BEVEL"
#: ../utils/gdmflexiserver.c:46 ../utils/gdmflexiserver.c:47
#: ../utils/gdmflexiserver.c:49 ../utils/gdmflexiserver.c:50
......@@ -432,11 +420,11 @@ msgstr "Afvoer vir ontfouting"
#: ../utils/gdmflexiserver.c:52
msgid "Version of this application"
msgstr "Weergawe van hierdie toepassing"
msgstr "Weergawe van hierdie program"
#. Option parsing
#: ../utils/gdmflexiserver.c:137
msgid "- New GDM login"
msgid " New GDM login"
msgstr "- Nuwe GDM-aanmelding"
#: ../utils/gdm-screenshot.c:212
......@@ -448,813 +436,11 @@ msgstr "Skermskoot geneem"
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Neem 'n skermskoot"
#~ msgid "Your password has expired, please change it now."
#~ msgstr "U wagwoord het verval. Verander dit asb. nou."
#~ msgid "GNOME Shell"
#~ msgstr "GNOME Shell"
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy
#, fuzzy