Commit bb2e376d authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent d399e342
# Danish translation of GDM.
# Copyright (C) 1998-2010, 2015-2017
# Copyright (C) 1998-2010, 2015-2018
# This file is distributed under the same license as the gdm package.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998, 1999.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
......@@ -8,7 +8,7 @@
# Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>, 2004.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
# Lasse Bang Mikkelsen <lbm@fatalerror.dk>, 2006.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2008, 09, 2015, 2016, 2017.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2008, 09, 2015-2018.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2009, 2010-2012.
# flemming christensen <fc@stromata.dk>, 2011
# Kris Thomsen <mail@kristhomsen.dk>, 2013
......@@ -29,9 +29,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-26 16:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-10 20:23+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-05 02:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-06 23:28+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -40,6 +41,18 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:140
msgid "_Refresh"
msgstr "_Genopfrisk"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:141
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:142
msgid "C_onnect"
msgstr "_Forbind"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Vælg system"
......@@ -107,67 +120,67 @@ msgstr ""
"diagnosticere problemet. I mellemtiden bliver denne terminal deaktiveret. "
"Genstart GDM når problemet er løst."
#: ../daemon/gdm-manager.c:772
#: ../daemon/gdm-manager.c:777
msgid "No display available"
msgstr "Ingen terminal tilgængelig"
#: ../daemon/gdm-manager.c:841 ../daemon/gdm-manager.c:1117
#: ../daemon/gdm-manager.c:846 ../daemon/gdm-manager.c:1122
msgid "No session available"
msgstr "Ingen session tilgængelig"
#: ../daemon/gdm-manager.c:860
#: ../daemon/gdm-manager.c:865
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Vælgersession er ikke tilgængelig"
#: ../daemon/gdm-manager.c:872
#: ../daemon/gdm-manager.c:877
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Kan kun kaldes før brugeren er logget ind"
#: ../daemon/gdm-manager.c:883
#: ../daemon/gdm-manager.c:888
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Kaldeophav er ikke GDM"
#: ../daemon/gdm-manager.c:893
#: ../daemon/gdm-manager.c:898
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Kan ikke åbne den private kommunikationskanal"
#: ../daemon/gdm-server.c:391
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist"
msgstr "Serveren skulle være startet af brugeren %s, men brugeren findes ikke"
#: ../daemon/gdm-server.c:402 ../daemon/gdm-server.c:422
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
msgid "Couldn’t set groupid to %d"
msgstr "Kunne ikke sætte gruppe-id til %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:408
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "initgroups () mislykkedes for %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:414
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
msgid "Couldn’t set userid to %d"
msgstr "Kunne ikke sætte bruger-id til %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:492
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: Kunne ikke åbne logfil for terminalen %s!"
#: ../daemon/gdm-server.c:513 ../daemon/gdm-server.c:519
#: ../daemon/gdm-server.c:525
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Fejl ved sætning af %s til %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:545
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
msgid "%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s"
msgstr "%s: Serverprioritet kunne ikke angives til %d: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:697
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Tom serverkommando til terminalen %s"
......@@ -197,32 +210,32 @@ msgid "The display device"
msgstr "Skærmenheden"
# Kunne strengt taget også være: hjælpeproces til autentificering, men mon ikke dette er det mest sandsynlige
#: ../daemon/gdm-session.c:1223
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Kunne ikke oprette proces for autentificeringshjælp"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit that’s now passed."
msgstr "Din konto fik en tidsgrænse, som nu er overskredet."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
msgstr "Beklager, det virkede ikke. Prøv igen."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1037
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Brugernavn:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1539 ../daemon/gdm-session-worker.c:1556
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "ingen brugerkonto tilgængelig"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1583
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Kan ikke skifte til bruger"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:470
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "Waylandsessionsstarter for GNOME-skærmhåndtering"
......@@ -230,15 +243,15 @@ msgstr "Waylandsessionsstarter for GNOME-skærmhåndtering"
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Kunne ikke oprette sokkel!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:812
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "Kør program gennem /etc/gdm/Xsession-wrapperscript"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:813
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "Lyt på TCP-sokkel"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:824
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "X-sessionsstarter for GNOME-skærmhåndtering"
......@@ -275,24 +288,24 @@ msgstr "Kan ikke finde GDM-gruppen “%s”. Afbryder!"
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "GDM-gruppen må ikke være root. Afbryder!"
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gør alle advarsler fatale"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Afslut efter et stykke tid (til fejlsøgning)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "Udskriv GDM-version"
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "GNOME-skærmhåndtering"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Kun root-brugeren kan køre GDM"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment