Commit b6cec470 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem

Translation updated.

2004-05-03  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated.
parent 8e6b35a0
2004-05-03 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated.
2004-05-02 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation.
......
......@@ -11,13 +11,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 04:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-03 14:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-07 17:41+0100\n"
"Last-Translator: Michiel Sikkes <michiel@sikkes.xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: config/CDE.desktop.in.h:1
msgid "CDE"
......@@ -131,19 +131,19 @@ msgstr "GNOME"
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Deze sessie meldt u aan bij GNOME"
#: daemon/auth.c:58
#: daemon/auth.c:66
#, c-format
msgid "%s: Could not write new authorization entry: %s"
msgstr "%s: Kan geen nieuwe identificatie-ingang wegschrijven: %s"
#: daemon/auth.c:61
#: daemon/auth.c:69
#, c-format
msgid "%s: Could not write new authorization entry. Possibly out of diskspace"
msgstr ""
"%s: Kon geen nieuwe identificatie-ingang wegschrijven. Waarschijnlijk is er "
"geen ruimte meer."
#: daemon/auth.c:66
#: daemon/auth.c:74
#, c-format
msgid ""
"GDM could not write a new authorization entry to disk. Possibly out of "
......@@ -152,38 +152,38 @@ msgstr ""
"GDM kon geen nieuwe identificatie-ingang wegschrijven. Waarschijnlijk is er "
"geen ruimte meer.%s%s"
#: daemon/auth.c:196
#: daemon/auth.c:204
#, c-format
msgid "%s: Could not make new cookie file in %s"
msgstr "%s: Kan geen nieuw cookiebestand maken in %s"
#: daemon/auth.c:220 daemon/auth.c:237 daemon/auth.c:871
#: daemon/auth.c:228 daemon/auth.c:245 daemon/auth.c:879
#, c-format
msgid "%s: Cannot safely open %s"
msgstr "%s: Kan %s niet veilig openen"
#. Really no need to clean up here - this process is a goner anyway
#: daemon/auth.c:669 daemon/auth.c:709
#: daemon/auth.c:677 daemon/auth.c:717
#, c-format
msgid "%s: Could not open cookie file %s"
msgstr "%s: Kan cookiebestand %s niet openen"
#: daemon/auth.c:690
#: daemon/auth.c:698
#, c-format
msgid "%s: Could not lock cookie file %s"
msgstr "%s: Kan cookiebestand %s niet vergrendelen"
#: daemon/auth.c:740 daemon/auth.c:762
#: daemon/auth.c:748 daemon/auth.c:770
#, c-format
msgid "%s: Could not write cookie"
msgstr "%s: Kon geen cookie wegschrijven"
#: daemon/auth.c:847
#: daemon/auth.c:855
#, c-format
msgid "%s: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
msgstr "%s: Verdacht cookiebestand %s wordt genegeerd"
#: daemon/auth.c:890 daemon/gdm.c:2259
#: daemon/auth.c:898 daemon/gdm.c:2261
#, c-format
msgid "Can't write to %s: %s"
msgstr "Kan niet naar %s schrijven: %s"
......@@ -209,12 +209,12 @@ msgstr ""
"seconden. Waarschijnlijk is er iets niet in orde. Ik zal 2 minuten wachten "
"voordat de grafische omgeving weer gestart wordt op scherm %s."
#: daemon/display.c:244
#: daemon/display.c:258
#, c-format
msgid "%s: Cannot create pipe"
msgstr "%s: Kon pipe niet maken"
#: daemon/display.c:316
#: daemon/display.c:334
#, c-format
msgid "%s: Failed forking gdm slave process for %s"
msgstr "%s: Kan gdm slaafproces niet afsplitsen voor %s"
......@@ -336,8 +336,8 @@ msgstr "%s: Authdir %s is geen map. Gestopt."
msgid ""
"%s: Logdir %s does not exist or isn't a directory. Using ServAuthDir %s."
msgstr ""
"·%s:·Logmap·%s·bestaat·niet·of·is·geen·map.·Identificatiemap·%"
"s·wordt·gebruikt."
" %s: Logmap %s bestaat niet of is geen map. Identificatiemap %"
"s wordt gebruikt."
#: daemon/gdm.c:311 gui/gdmlogin.c:650 gui/greeter/greeter.c:101
#, c-format
......@@ -548,7 +548,7 @@ msgid ""
msgstr ""
" Server identificatiemap (daemon/ServAuthDir) is ingesteld op %s, maar heeft "
"de verkeerde rechten. Deze zouden %o moeten zijn. Corrigeer alstublieft de "
"rechten·of·de·configuratie %s en herstart GDM."
"rechten of de configuratie %s en herstart GDM."
#: daemon/gdm.c:780
#, c-format
......@@ -611,7 +611,7 @@ msgstr ""
"Kon de X-server meerdere keren achter elkaar niet starten; scherm %s wordt "
"tijdelijk uitgeschakeld"
#: daemon/gdm.c:1179 daemon/gdm.c:2762
#: daemon/gdm.c:1179 daemon/gdm.c:2764
msgid "Master suspending..."
msgstr "Meester gaat in slaapstand..."
......@@ -683,7 +683,7 @@ msgstr "Niet opstarten in de achtergrond"
#: daemon/gdm.c:1831
msgid "No console (local) servers to be run"
msgstr "Geen·lokale·servers·te·starten."
msgstr "Geen lokale servers te starten."
#: daemon/gdm.c:1833
msgid "Preserve LD_* variables"
......@@ -714,8 +714,8 @@ msgstr "Alleen root wil gdm opstarten\n"
#: daemon/gdm.c:1997 daemon/gdm.c:2001 daemon/gdm.c:2076 daemon/gdm.c:2080
#: daemon/gdm.c:2084 daemon/gdm.c:2088 daemon/gdm.c:2098 daemon/gdm.c:2104
#: daemon/gdm.c:2115 daemon/misc.c:1603 daemon/misc.c:1607 daemon/misc.c:1611
#: daemon/misc.c:1618 daemon/misc.c:1622 daemon/misc.c:1626
#: daemon/gdm.c:2115 daemon/misc.c:1613 daemon/misc.c:1617 daemon/misc.c:1621
#: daemon/misc.c:1628 daemon/misc.c:1632 daemon/misc.c:1636
#: daemon/server.c:521 daemon/server.c:534 daemon/slave.c:811
#: daemon/slave.c:825 daemon/slave.c:835 daemon/slave.c:845 daemon/slave.c:857
#: gui/gdmchooser.c:1924 gui/gdmchooser.c:1927 gui/gdmchooser.c:1930
......@@ -735,23 +735,23 @@ msgstr "gdm is al gestart. Gestopt!"
msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
msgstr "%s: Fout bij het instellen van de CHLD signaalafhandeling"
#: daemon/gdm.c:2228
#: daemon/gdm.c:2230
#, c-format
msgid "Can't open %s for writing"
msgstr "Kan %s niet openen voor schrijven"
#: daemon/gdm.c:3495 daemon/gdm.c:3514
#: daemon/gdm.c:3497 daemon/gdm.c:3516
msgid "Flexible server request denied: Not authenticated"
msgstr ""
"Flexibele server-aanvraag afgewezen: Identiteit kon niet bepaald worden"
#. Don't print the name to syslog as it might be
#. * long and dangerous
#: daemon/gdm.c:3532
#: daemon/gdm.c:3534
msgid "Unknown server type requested, using standard server."
msgstr "Onbekend servertype aangevraagd, standaardtype zal gebruikt worden."
#: daemon/gdm.c:3536
#: daemon/gdm.c:3538
#, c-format
msgid ""
"Requested server %s not allowed to be used for flexible servers, using "
......@@ -760,19 +760,19 @@ msgstr ""
"Aangevraagde server %s mag niet gebruikt worden voor flexible-servers, ik "
"gebruik de standaardserver."
#: daemon/gdm.c:3658
#: daemon/gdm.c:3660
msgid "Query logout action request denied: Not authenticated"
msgstr ""
"Aanvraag voor afmeldacties geweigerd: Identiteit kon niet bepaald worden"
#: daemon/gdm.c:3716 daemon/gdm.c:3771
#: daemon/gdm.c:3718 daemon/gdm.c:3773
msgid "Set logout action request denied: Not authenticated"
msgstr ""
"Aanvraag voor instellen afmeldactie afgewezen: Identiteit kon niet bepaald "
"worden"
# wat betekend het engelse 'vt' hier?
#: daemon/gdm.c:3816 daemon/gdm.c:3843
#: daemon/gdm.c:3818 daemon/gdm.c:3845
msgid "Query vt request denied: Not authenticated"
msgstr "Query of aanvraag geweigerd: Identiteit kon niet bepaald worden"
......@@ -781,27 +781,27 @@ msgstr "Query of aanvraag geweigerd: Identiteit kon niet bepaald worden"
msgid "y = Yes or n = No? >"
msgstr "y = Ja (yes) of n = Nee (no) ? >"
#: daemon/misc.c:977
#: daemon/misc.c:987
#, c-format
msgid "%s: Cannot get local addresses!"
msgstr "%s: Kan geen lokale adressen vinden!"
#: daemon/misc.c:1129
#: daemon/misc.c:1139
#, c-format
msgid "Could not setgid %d. Aborting."
msgstr "Kan het groepsid %d niet instellen. Gestopt."
#: daemon/misc.c:1134
#: daemon/misc.c:1144
#, c-format
msgid "initgroups() failed for %s. Aborting."
msgstr "initgroups() mislukt voor %s. Gestopt."
#: daemon/misc.c:1371 daemon/misc.c:1385
#: daemon/misc.c:1381 daemon/misc.c:1395
#, c-format
msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
msgstr "%s: Fout bij instellen van signaal·%d naar %s"
msgstr "%s: Fout bij instellen van signaal %d naar %s"
#: daemon/misc.c:2272
#: daemon/misc.c:2282
#, c-format
msgid ""
"Last login:\n"
......@@ -1149,7 +1149,7 @@ msgstr "%s: setusercontext() mislukt voor %s. Gestopt."
#: daemon/slave.c:3547
#, c-format
msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
msgstr "%s: Kan geen·%s·worden. Gestopt."
msgstr "%s: Kan geen %s worden. Gestopt."
#: daemon/slave.c:3607
#, c-format
......@@ -1279,7 +1279,7 @@ msgstr ""
msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
msgstr "%s: Thuismap voor %s: '%s' bestaat niet!"
#: daemon/slave.c:4037
#: daemon/slave.c:4034
msgid ""
"GDM could not write to your authorization file. This could mean that you "
"are out of disk space or that your home directory could not be opened for "
......@@ -1292,12 +1292,12 @@ msgstr ""
"mogelijk om u aan te melden. Neem alstublieft contact op met de "
"systeembeheerder"
#: daemon/slave.c:4113
#: daemon/slave.c:4110
#, c-format
msgid "%s: Error forking user session"
msgstr "%s: Fout bij afsplitsen van gebruikers-sessie"
#: daemon/slave.c:4194
#: daemon/slave.c:4191
msgid ""
"Your session only lasted less than 10 seconds. If you have not logged out "
"yourself, this could mean that there is some installation problem or that "
......@@ -1309,25 +1309,25 @@ msgstr ""
"met een van de failsafe-sessies aan te melden om te kijken of u het probleem "
"kunt verhelpen."
#: daemon/slave.c:4202
#: daemon/slave.c:4199
msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
msgstr "Details weergeven (~/.xsession-errors)"
#: daemon/slave.c:4346
#: daemon/slave.c:4343
msgid "GDM detected a shutdown or reboot in progress."
msgstr "GDM detecteert een actieve herstart of uitschakeling."
#: daemon/slave.c:4440
#: daemon/slave.c:4437
#, c-format
msgid "Ping to %s failed, whacking display!"
msgstr "Ping naar %s is mislukt. Scherm wordt uitgeschakeld!"
#: daemon/slave.c:4726
#: daemon/slave.c:4723
#, c-format
msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
msgstr "%s: Fatale X-fout - %s wordt opnieuw gestart"
#: daemon/slave.c:4820
#: daemon/slave.c:4817
msgid ""
"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
"run or the sound does not exist"
......@@ -1335,22 +1335,22 @@ msgstr ""
"Aanmeldgeluid verzocht op niet-lokale weergave of de afspeelsoftware kan "
"niet worden uitgevoerd of het geluid bestaat niet."
#: daemon/slave.c:5175
#: daemon/slave.c:5172
#, c-format
msgid "%s: Failed starting: %s"
msgstr "%s: Starten van %s mislukt"
#: daemon/slave.c:5183 daemon/slave.c:5322
#: daemon/slave.c:5180 daemon/slave.c:5319
#, c-format
msgid "%s: Can't fork script process!"
msgstr "%s: Kan het gdmgroeter proces niet afsplitsen!"
#: daemon/slave.c:5277
#: daemon/slave.c:5274
#, c-format
msgid "%s: Failed creating pipe"
msgstr "%s: Kon pipe niet maken"
#: daemon/slave.c:5316
#: daemon/slave.c:5313
#, c-format
msgid "%s: Failed executing: %s"
msgstr "%s: Starten van %s mislukt"
......@@ -3857,22 +3857,22 @@ msgstr "gdmaskpass werkt alleen als root\n"
msgid "Authentication failure!\n"
msgstr "Identificatiefout!\n"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:83
#: vicious-extensions/glade-helper.c:84
msgid "(memory buffer)"
msgstr "(geheugen-buffer)"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:115 vicious-extensions/glade-helper.c:137
#: vicious-extensions/glade-helper.c:157
#: vicious-extensions/glade-helper.c:116 vicious-extensions/glade-helper.c:138
#: vicious-extensions/glade-helper.c:158
msgid "(memory buffer"
msgstr "(geheugen-buffer"
#. markup
#: vicious-extensions/glade-helper.c:193 vicious-extensions/glade-helper.c:246
#: vicious-extensions/glade-helper.c:289
#: vicious-extensions/glade-helper.c:194 vicious-extensions/glade-helper.c:247
#: vicious-extensions/glade-helper.c:290
msgid "Cannot load user interface"
msgstr "Kan gebruikersinterface niet laden"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:194
#: vicious-extensions/glade-helper.c:195
#, c-format
msgid ""
"An error occured while loading the user interface element %s%s from file %"
......@@ -3885,7 +3885,7 @@ msgstr ""
"beëindigd worden. U kunt het beste de installatie van %s controleren of %s "
"opnieuw installeren."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:210
#: vicious-extensions/glade-helper.c:211
#, c-format
msgid ""
"Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
......@@ -3895,7 +3895,7 @@ msgstr ""
"geïnstalleerd is!\n"
"bestand: %s widget: %s"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:247
#: vicious-extensions/glade-helper.c:248
#, c-format
msgid ""
"An error occured while loading the user interface element %s%s from file %"
......@@ -3908,7 +3908,7 @@ msgstr ""
"beschrijving kapot. %s kan niet doorgaan en zal beëindigd worden. U kunt het "
"beste de installatie van %s controleren of %s opnieuw installeren."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:265
#: vicious-extensions/glade-helper.c:266
#, c-format
msgid ""
"Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
......@@ -3918,7 +3918,7 @@ msgstr ""
"geïnstalleerd is!\n"
"bestand: %s widget: %s verwachtte aantal kolommen: %d"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:290
#: vicious-extensions/glade-helper.c:291
#, c-format
msgid ""
"An error occured while loading the user interface from file %s. Possibly "
......@@ -3930,12 +3930,12 @@ msgstr ""
"doorgaan en zal beëindigd worden. U kunt het beste de installatie van %s "
"controleren of %s opnieuw installeren."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:302
#: vicious-extensions/glade-helper.c:303
#, c-format
msgid "No interface could be loaded, BAD! (file: %s)"
msgstr "Er kon geen gebruikersinterface worden geladen, SLECHT! (bestand: %s)"
#: vicious-extensions/ve-nongnome.c:135
#: vicious-extensions/ve-nongnome.c:134
msgid "Too many alias levels for a locale, may indicate a loop"
msgstr ""
"Te veel aliasniveaus voor een locale, dit wijst mogelijk op een "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment