Commit 896d6aa2 authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Translation updated by Ivar Smolin.

2005-06-17  Priit Laes  <plaes@cvs.gnome.org>

	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
parent 6085e160
......@@ -2,6 +2,10 @@
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
2005-06-17 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
2005-06-17 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: GDM HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-16 05:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-17 13:25+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-17 18:00+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr ""
#: ../config/gettextfoo.h:5
msgid "Please type in the root (privileged user) password."
msgstr "Palun sisesta root (administraatori) parool."
msgstr "Palun sisesta root (halduri) parool."
#: ../config/gettextfoo.h:6
msgid "I will now try to restart the X server again."
......@@ -258,7 +258,7 @@ msgstr "%s: %s on kirjutatav grupile/teistele."
#: ../daemon/filecheck.c:139 ../daemon/filecheck.c:192
#, c-format
msgid "%s: %s is bigger than sysadmin specified maximum file size."
msgstr "%s: %s on suurem kui administraatori poolt lubatud limiit."
msgstr "%s: %s on suurem kui halduri poolt lubatud faili piirang."
#: ../daemon/gdm-net.c:271
#, c-format
......@@ -376,7 +376,7 @@ msgstr ""
#: ../daemon/gdm.c:646
#, c-format
msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
msgstr "%s: Vigane 'server' rida konfiguratsioonifailis. Jätan vahele!"
msgstr "%s: Vigane 'server' rida seadistusfailis. Jätan vahele!"
#: ../daemon/gdm.c:658 ../daemon/gdm.c:699
#, c-format
......@@ -410,7 +410,7 @@ msgid ""
"The gdm user does not exist. Please correct gdm configuration %s and restart "
"gdm."
msgstr ""
"Kasutajat gdm ei ole olemas. Palun paranda gdm-i konfiguratsioon %s ja "
"Kasutajat gdm pole olemas. Palun paranda gdm-i seadistused %s ja "
"taaskäivita gdm."
#: ../daemon/gdm.c:723
......@@ -425,7 +425,7 @@ msgid ""
"security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
msgstr ""
"gdm kasutajaks on määratud root, aga see ei ole turvariski tõttu lubatav. "
"Palun paranda gdm-i konfiguratsioon %s ja taaskäivita gdm."
"Palun paranda gdm-i seadistused %s ja taaskäivita gdm."
#: ../daemon/gdm.c:738
#, c-format
......@@ -438,7 +438,7 @@ msgid ""
"The gdm group does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
"restart gdm."
msgstr ""
"Gruppi gdm ei ole olemas. Palun paranda gdm-i konfiguratsioon %s ja "
"Gruppi gdm ei ole olemas. Palun paranda gdm-i seadistused %s ja "
"taaskäivita gdm."
#: ../daemon/gdm.c:752
......@@ -453,7 +453,7 @@ msgid ""
"security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
msgstr ""
"gdm grupiks on määratud root, aga see ei ole turvariski tõttu lubatav. Palun "
"paranda gdm-i konfiguratsioon %s ja taaskäivita gdm."
"paranda gdm-i seadistused %s ja taaskäivita gdm."
#: ../daemon/gdm.c:767
#, c-format
......@@ -477,7 +477,7 @@ msgstr ""
#: ../daemon/gdm.c:809
msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the configuration file"
msgstr "Deemonit/'ServAuthDir'-i ei ole konfiguratsioonifailis määratud"
msgstr "Deemonit/'ServAuthDir'-i ei ole seadistusfailis määratud"
#: ../daemon/gdm.c:811
#, c-format
......@@ -607,13 +607,13 @@ msgstr ""
#: ../daemon/gdm.c:1499
#, c-format
msgid "Restart, Reboot or Halt request from a non-static display %s"
msgstr "Taaskäivitamise, alglaadimise või seiskamise taotlus kaug-displeilt %s"
msgstr "Taaskäivitamise, alglaadimise või seiskamise taotlus kaugkuvalt %s"
#. Bury this display for good
#: ../daemon/gdm.c:1565
#, c-format
msgid "%s: Aborting display %s"
msgstr "%s: Paneme displei %s kinni"
msgstr "%s: Kuva %s katkestamine"
#: ../daemon/gdm.c:1716
msgid "GDM restarting ..."
......@@ -832,7 +832,7 @@ msgstr ""
#: ../daemon/server.c:1263 ../daemon/slave.c:2629 ../daemon/slave.c:3104
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
msgstr "%s: Ei saa groupid-ks %d määrata"
msgstr "%s: Grupi ID'd (groupid) pole võimalik %d-ks seada"
#: ../daemon/server.c:1269 ../daemon/slave.c:2634 ../daemon/slave.c:3109
#, c-format
......@@ -842,12 +842,12 @@ msgstr "%s: initgroups() ei õnnestunud %s jaoks"
#: ../daemon/server.c:1275 ../daemon/slave.c:2639 ../daemon/slave.c:3114
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
msgstr "%s: Ei saa userid-ks %d määrata"
msgstr "%s: Kasutaja ID'd (userid) pole võimalik %d-ks seada"
#: ../daemon/server.c:1282
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
msgstr "%s: Ei saa groupid-ks 0 määrata"
msgstr "%s: Grupi ID'd (groupid) pole võimalik 0-ks seada"
#: ../daemon/server.c:1299
#, c-format
......@@ -903,20 +903,20 @@ msgstr ""
"X serverit (graafilist kasutajakeskkonda)\n"
"pole võimalik käivitada mingi sisemise\n"
"vea tõttu. Palun võta ühendust oma\n"
"süsteemiadministraatoriga või uuri süsteemi\n"
"süsteemihalduriga või uuri süsteemi\n"
"logisid, et veale jälile jõuda. Vahepeal on\n"
"see displei blokeeritud. Kui probleemid on\n"
"see kuva blokitud. Kui probleemid on\n"
"kõrvaldatud, siis palun taaskäivita gdm."
#: ../daemon/slave.c:1550
#, c-format
msgid "%s: cannot fork"
msgstr ""
msgstr "%s: pole võimalik forkida"
#: ../daemon/slave.c:1597
#, c-format
msgid "%s: cannot open display %s"
msgstr "%s: viga displei %s avamisel"
msgstr "%s: kuva %s pole võimalik avada"
#: ../daemon/slave.c:1748
msgid ""
......@@ -973,12 +973,16 @@ msgid ""
"The greeter program appears to be crashing.\n"
"Attempting to use a different one."
msgstr ""
"Tervitamisprogramm näib krahhivat.\n"
"Proovin kasutada mõnda muud."
#. Something went wrong
#: ../daemon/slave.c:2773
#, c-format
msgid "%s: Cannot start greeter with gtk modules: %s. Trying without modules"
msgstr ""
"%s: Tervitajat pole võimalik gtk moodulitega käivitada: %s. Proovin ilma "
"mooduliteta"
#: ../daemon/slave.c:2780
#, c-format
......@@ -1022,7 +1026,7 @@ msgstr ""
#: ../daemon/slave.c:3165
#, c-format
msgid "%s: Error starting chooser on display %s"
msgstr "%s: Viga valikute (chooser) kävitamisel displeil %s"
msgstr "%s: Viga valija kävitamisel kuval %s"
#: ../daemon/slave.c:3168
#, c-format
......@@ -1126,7 +1130,7 @@ msgstr "%s: Kasutajal on sisselogimine keelatud"
#: ../daemon/slave.c:3888
msgid "The system administrator has disabled your account."
msgstr "Süsteemi administraator on sinu kasutajakonto ära keelanud."
msgstr "Süsteemihaldur on sinu kasutajakonto ära keelanud."
#: ../daemon/slave.c:3919
msgid "Error! Unable to set executable context."
......@@ -1286,11 +1290,11 @@ msgstr "Kasutajat \"%s\" pole võimalik autentida"
#: ../daemon/verify-shadow.c:229
#, c-format
msgid "Root login disallowed on display '%s'"
msgstr "Root ei tohi displei '%s' kaudu sisse logida"
msgstr "Root ei tohi kuva '%s' kaudu sisse logida"
#: ../daemon/verify-crypt.c:213 ../daemon/verify-shadow.c:231
msgid "The system administrator is not allowed to login from this screen"
msgstr "Süsteemi administraatoril ei ole siit sisse logimine lubatud"
msgstr "Süsteemihalduril ei ole siit sisse logimine lubatud"
#: ../daemon/verify-crypt.c:229 ../daemon/verify-crypt.c:253
#: ../daemon/verify-shadow.c:247 ../daemon/verify-shadow.c:271
......@@ -1306,8 +1310,7 @@ msgid ""
"The system administrator has disabled your account."
msgstr ""
"\n"
"Süsteemi administraator on\n"
"sinu kasutajakonto keelanud."
"Süsteemihaldur on sinu kasutajakonto keelanud."
#: ../daemon/verify-crypt.c:278 ../daemon/verify-crypt.c:416
#: ../daemon/verify-pam.c:947 ../daemon/verify-pam.c:1230
......@@ -1383,8 +1386,7 @@ msgstr "Sa pead viivitamatult muutma oma parooli (parool on vananenud)"
#: ../daemon/verify-pam.c:347
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr ""
"Sa pead viivitamatult muutma oma parooli (administraatori poolt "
"pealesunnitult)"
"Sa pead viivitamatult muutma oma parooli (haldur on selle nii määranud)"
#: ../daemon/verify-pam.c:348
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
......@@ -1499,7 +1501,7 @@ msgid ""
"The system administrator has disabled access to the system temporarily."
msgstr ""
"\n"
"Süsteemi administraator on ligipääsu süsteemile ajutiselt peatanud."
"Süsteemihaldur on süsteemile ligipääsu ajutiselt keelanud."
#: ../daemon/verify-pam.c:940 ../daemon/verify-pam.c:1223
#, c-format
......@@ -1541,7 +1543,7 @@ msgstr ""
#: ../daemon/verify-pam.c:1433 ../daemon/verify-pam.c:1435
msgid "Can't find PAM configuration for gdm."
msgstr "Ei leia PAM konfiguratsioonifaili gdm jaoks."
msgstr "Ei leia PAM seadistusfaili gdm jaoks."
#: ../daemon/xdmcp.c:375
#, c-format
......@@ -1735,7 +1737,7 @@ msgstr "Xnesti pole olemas"
#: ../gui/gdmXnestchooser.c:525
msgid "Please ask your system administrator to install it."
msgstr "Paluge süsteemi administraatorilt selle installimist."
msgstr "Palun küsi süsteemihaldurilt selle paigaldamist."
#. markup
#: ../gui/gdmXnestchooser.c:551
......@@ -1806,12 +1808,13 @@ msgstr ""
#: ../gui/gdmchooser.c:1391
msgid "Cannot find host"
msgstr ""
msgstr "Hosti pole võimalik leida"
#: ../gui/gdmchooser.c:1392
#, c-format
msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
msgstr ""
"Hosti \"%s\" pole võimalik leida. Võibolla oled sa selle valesti sisestanud."
#: ../gui/gdmchooser.c:1678
msgid ""
......@@ -1887,7 +1890,7 @@ msgstr "_Ühenda"
#: ../gui/gdmchooser.glade.h:4
msgid "Exit the application"
msgstr ""
msgstr "Rakenduse töö lõpetamine"
#: ../gui/gdmchooser.glade.h:5
msgid "GDM Host Chooser"
......@@ -1945,7 +1948,7 @@ msgstr ""
#: ../gui/gdmcomm.c:454 ../gui/gdmcomm.c:457
msgid "Cannot communicate with gdm. Perhaps you have an old version running."
msgstr ""
msgstr "Gdm'iga pole võimalik suhelda. Võibolla on sul liiga vana versioon."
#: ../gui/gdmcomm.c:460
msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
......@@ -2830,7 +2833,7 @@ msgstr "_Seadista logimishaldurit..."
msgid ""
"Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
msgstr ""
"Seadista GDMi (see login-haldur). Sul läheb vaja root (administraatori) "
"GDMi seadistamine (seesama sisselogimishaldur). Sul läheb vaja juurkasutaja "
"parooli."
#: ../gui/gdmlogin.c:2846
......@@ -2948,24 +2951,24 @@ msgstr ""
#: ../gui/gdmphotosetup.c:180 ../gui/gdmsetup.c:1578 ../gui/gdmsetup.c:2204
msgid "Open File"
msgstr ""
msgstr "Faili avamine"
#: ../gui/gdmphotosetup.c:198 ../gui/gdmsetup.c:1593
msgid "PNG and JPEG"
msgstr ""
msgstr "PNG ja JPEG"
#. markup
#: ../gui/gdmphotosetup.c:266
msgid "The face browser is not configured"
msgstr ""
msgstr "Näobrauser pole seadistatud"
#: ../gui/gdmphotosetup.c:269
msgid ""
"The face browser is not configured in the GDM configuration. Please ask "
"your system administrator to enable it in the GDM configurator program."
msgstr ""
"Näobrauseri kasutamist ei ole seadistatud. Paluge süsteemiadministraatoril "
"see·GDMi·konfiguratsiooniprogrammis lubada."
"Näobrauseri kasutamist pole seadistatud. Palun lase süsteemihalduril "
"see GDMi seadistusprogrammis lubada."
#: ../gui/gdmphotosetup.c:281 ../gui/gdmphotosetup.desktop.in.h:2
msgid "Login Photo"
......@@ -3131,7 +3134,7 @@ msgstr "<"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:5
msgid "<b>Server Settings</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Serveri sätted</b>"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:6
msgid "<b>Servers to Start</b>"
......@@ -3217,11 +3220,11 @@ msgstr "Valija"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:26
msgid "Color Depth:"
msgstr ""
msgstr "Värvisügavus:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
msgid "Command:"
msgstr ""
msgstr "Käsk:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:28
msgid "Copyright:"
......@@ -3229,7 +3232,7 @@ msgstr "Autoriõigus:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:29
msgid "Create Server Definition"
msgstr ""
msgstr "Serveri kirjelduse loomine"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:30
msgid "Delete"
......@@ -3237,7 +3240,7 @@ msgstr "Kustuta"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:31
msgid "Delete Server Definition"
msgstr ""
msgstr "Serveri kirjelduse kustutamine"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:32
msgid "Description:"
......@@ -3490,11 +3493,11 @@ msgstr "Väljajäetav kasutaja"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:97
msgid "Usually something like: /usr/bin/X"
msgstr ""
msgstr "Arvatavasti midagi sarnast: /usr/bin/X"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
msgid "X Server Settings"
msgstr ""
msgstr "X Serveri sätted"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
msgid "_1 General"
......@@ -3506,7 +3509,7 @@ msgstr "_2 GTK+ tervitaja"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:101
msgid "_3 Themed Greeter"
msgstr ""
msgstr "_3 Teemaga tervitaja"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:102
msgid "_4 Security"
......@@ -3514,7 +3517,7 @@ msgstr "_4 Turvalisus"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:103
msgid "_5 XServer"
msgstr ""
msgstr "_5 XServer"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:104
msgid "_6 Accessibility"
......@@ -3614,7 +3617,7 @@ msgstr ""
#: ../gui/gdmuser.c:296 ../gui/gdmuser.c:298
msgid "Too many users to list here..."
msgstr ""
msgstr "Siin kuvamiseks on liiga palju kasutajaid..."
#: ../gui/greeter/greeter.c:766 ../gui/greeter/greeter.c:798
#, c-format
......@@ -3650,7 +3653,7 @@ msgstr "Viga teema %s laadimisel"
#. markup
#: ../gui/greeter/greeter.c:1402
msgid "The greeter theme is corrupt"
msgstr ""
msgstr "Tervitaja teema on vigane"
#: ../gui/greeter/greeter.c:1404
msgid ""
......@@ -3682,7 +3685,7 @@ msgstr "Vali keel"
#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:235
msgid "Select a language for your session to use:"
msgstr ""
msgstr "Vali seansi jaoks kasutatav keel:"
#: ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:144
msgid "Select _Language..."
......@@ -3846,7 +3849,7 @@ msgstr "(mälupuhver)"
#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:247
#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:301
msgid "Cannot load user interface"
msgstr ""
msgstr "Kasutajaliidest pole võimalik laadida"
#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:195
#, c-format
......@@ -3896,7 +3899,7 @@ msgstr ""
#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:314
#, c-format
msgid "No interface could be loaded. This is BAD! (file: %s)"
msgstr ""
msgstr "Liidest pole võimalik laadida. See on väga halb! (fail: %s)"
#: ../vicious-extensions/ve-nongnome.c:134
msgid "Too many alias levels for a locale; may indicate a loop"
......@@ -3942,7 +3945,7 @@ msgid ""
"The system administrator disallowed pictures larger than %d bytes to show in "
"the face browser"
msgstr ""
"Süsteemi administraator keelas näobrauseris pildid, mis on suuremad kui %d "
"Süsteemihaldur on keelanud näobrauseris pildid, mis on suuremad kui %d "
"baiti"
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment