Commit 756e01a7 authored by Daniel Șerbănescu's avatar Daniel Șerbănescu

Updated Romanian Translation

parent a9cacb92
This diff is collapsed.
......@@ -5,14 +5,14 @@
# Mișu Moldovan <dumol@gnome.ro>, 2003 - 2009.
# Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>, 2009, 2010, 2011.
# Adi Roiban <adi@roiban.ro>, 2009
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2014.
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2014, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gdm&key"
"words=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-07 19:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-06 20:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-14 05:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-14 14:52+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
"Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
"Language: ro\n"
......@@ -24,28 +24,22 @@ msgstr ""
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../common/gdm-common.c:311
#: ../common/gdm-common.c:298
#, c-format
msgid "/dev/urandom is not a character device"
msgstr "/dev/urandom nu este un dispozitiv de semne grafice"
#: ../common/gdm-common.c:619 ../common/gdm-common.c:772
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:344 ../libgdm/gdm-user-switching.c:514
#: ../common/gdm-common.c:468 ../libgdm/gdm-user-switching.c:209
#, c-format
msgid "Could not identify the current session."
msgstr "Sesiunea actuală nu a putut fi identificată."
#: ../common/gdm-common.c:626 ../libgdm/gdm-user-switching.c:351
#, c-format
msgid "User unable to switch sessions."
msgstr "Utilizatorul nu poate comuta sesiuni."
#: ../common/gdm-common.c:781 ../libgdm/gdm-user-switching.c:523
#: ../common/gdm-common.c:477 ../libgdm/gdm-user-switching.c:218
#, c-format
msgid "Could not identify the current seat."
msgstr "Sesiunea actuală nu a putut fi identificată."
#: ../common/gdm-common.c:791 ../libgdm/gdm-user-switching.c:533
#: ../common/gdm-common.c:487 ../libgdm/gdm-user-switching.c:228
#, c-format
msgid ""
"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
......@@ -54,7 +48,7 @@ msgstr ""
"Sistemul nu poate determina dacă să comute la un ecran de autentificare "
"existent sau să pornească unul nou."
#: ../common/gdm-common.c:799 ../libgdm/gdm-user-switching.c:541
#: ../common/gdm-common.c:495 ../libgdm/gdm-user-switching.c:236
#, c-format
msgid "The system is unable to start up a new login screen."
msgstr "Sistemul nu poate porni un ecran de autentificare nou."
......@@ -64,57 +58,76 @@ msgstr "Sistemul nu poate porni un ecran de autentificare nou."
msgid "could not find user \"%s\" on system"
msgstr "Utilizatorul „%s” nu a putut fi găsit în sistem"
#: ../daemon/gdm-manager.c:943 ../daemon/gdm-manager.c:1203
#: ../daemon/gdm-legacy-display.c:235
msgid ""
"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
"diagnose. In the meantime this display will be disabled. Please restart GDM "
"when the problem is corrected."
msgstr ""
"Serverul X (mediul dumneavoastră grafic) nu a putut porni din cauza unei "
"erori interne. Contactați administratorul de sistem sau verificați syslog "
"pentru diagnoză. Între timp acest afișaj va fi dezactivat. Reporniți GDM "
"când problema este corectată."
#: ../daemon/gdm-manager.c:766
#| msgid "No session available"
msgid "No display available"
msgstr "Niciun afișaj disponibil"
#: ../daemon/gdm-manager.c:833 ../daemon/gdm-manager.c:1088
msgid "No session available"
msgstr "Nicio sesiune disponibilă"
#: ../daemon/gdm-manager.c:953
#, c-format
#: ../daemon/gdm-manager.c:844
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Poate fi executat doar înainte ca utilizatorul să fie autentificat"
#: ../daemon/gdm-manager.c:962
#, c-format
#: ../daemon/gdm-manager.c:854
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Apelantul nu este GDM"
#: ../daemon/gdm-server.c:437
#: ../daemon/gdm-manager.c:864
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Nu s-a putut deschide un canal de comunicare privat"
#: ../daemon/gdm-server.c:378
#, c-format
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
msgstr "Serverul trebuia pornit de utilizatorul %s, dar acesta nu există"
#: ../daemon/gdm-server.c:448 ../daemon/gdm-server.c:468
#: ../daemon/gdm-server.c:389 ../daemon/gdm-server.c:409
#, c-format
msgid "Couldn't set groupid to %d"
msgstr "groupid nu a putut fi stabilit ca fiind %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:454
#: ../daemon/gdm-server.c:395
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "initgroups () a eșuat pentru %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:460
#: ../daemon/gdm-server.c:401
#, c-format
msgid "Couldn't set userid to %d"
msgstr "userid nu a putut fi stabilit ca fiind %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:538
#: ../daemon/gdm-server.c:479
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: Nu s-a putut deschide fișierul jurnal pentru afișajul %s!"
#: ../daemon/gdm-server.c:559 ../daemon/gdm-server.c:565
#: ../daemon/gdm-server.c:571
#: ../daemon/gdm-server.c:500 ../daemon/gdm-server.c:506
#: ../daemon/gdm-server.c:512
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Eroare în stabilirea a „%s” ca fiind %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:591
#: ../daemon/gdm-server.c:532
#, c-format
msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
msgstr "%s: Prioritatea serverului nu a putut fi stabilită ca fiind %d: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:743
#: ../daemon/gdm-server.c:684
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Comandă de server nulă pentru afișajul %s"
......@@ -143,51 +156,57 @@ msgstr "Dispozitiv de tip afișaj"
msgid "The display device"
msgstr "Dispozitivul de tip afișaj"
#: ../daemon/gdm-session.c:1217
#: ../daemon/gdm-session.c:1184
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Nu s-a putut crea procesul ajutător de autentificare"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:844
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
msgstr "Contul dumneavoastră a primit o limită de timp care acum a expirat."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:851
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
msgstr "Nu a funcționat. Încercați din nou."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1107
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1010
msgid "Username:"
msgstr "Nume de utilizator:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1241
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1142
msgid "Your password has expired, please change it now."
msgstr "Parola dumneavoastră a expirat, schimbați-o acum."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1480 ../daemon/gdm-session-worker.c:1497
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1381 ../daemon/gdm-session-worker.c:1398
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "niciun cont de utilizator disponibil"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1524
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1425
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Nu se poate schimba utilizatorul"
#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:868
msgid ""
"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
"diagnose. In the meantime this display will be disabled. Please restart GDM "
"when the problem is corrected."
msgstr ""
"Serverul X (mediul dumneavoastră grafic) nu a putut porni din cauza unei "
"erori interne. Contactați administratorul de sistem sau verificați syslog "
"pentru diagnoză. Între timp acest afișaj va fi dezactivat. Reporniți GDM "
"când problema este corectată."
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:385
#| msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "Administratorul de afișaje GNOME - Lansatorul de sesiune Wayland"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:609
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Nu s-a putut crea un socket!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:686
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "Rulați programul prin scriptul încadrator /etc/gdm/Xsession"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:687
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "Ascultă la soclul TCP"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:698
#| msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "Administratorul de afișaje GNOME - Lansatorul de sesiune X"
#: ../daemon/main.c:125 ../daemon/main.c:138
#, c-format
msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of disk space: %s"
......@@ -195,52 +214,52 @@ msgstr ""
"Nu s-a putut scrie fișierul PID %s, probabil din lipsă de spațiu pe disc: %s"
# Citind sursa, este dosarul din /var/run unde se crează un fișier la prima rulare (PID file), oprind astfel 2+ instanțe concomitente a GDM.
#: ../daemon/main.c:188
#: ../daemon/main.c:182
#, c-format
msgid "Failed to create ran once marker dir %s: %s"
msgstr "Nu s-a putut crea dosarul %s al fișierului PID: %s"
#: ../daemon/main.c:194
#: ../daemon/main.c:188
#, c-format
msgid "Failed to create LogDir %s: %s"
msgstr "Crearea dosarului jurnal %s a eșuat: %s"
#: ../daemon/main.c:229
#: ../daemon/main.c:223
#, c-format
msgid "Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
msgstr "Utilizatorul GDM „%s” nu a fost găsit. Se renunță!"
#: ../daemon/main.c:235
#: ../daemon/main.c:229
msgid "The GDM user should not be root. Aborting!"
msgstr "Utilizatorul GDM nu trebuie să fie root. Se renunță!"
#: ../daemon/main.c:241
#: ../daemon/main.c:235
#, c-format
msgid "Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
msgstr "Grupul GDM „%s” nu a fost găsit. Se renunță!"
#: ../daemon/main.c:247
#: ../daemon/main.c:241
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "Grupul GDM nu trebuie să fie root. Se renunță!"
#: ../daemon/main.c:324
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Consideră orice eroare ca fiind fatală"
#: ../daemon/main.c:325
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Ieși după un anumit timp (pentru depanare)"
#: ../daemon/main.c:326
#: ../daemon/main.c:320
msgid "Print GDM version"
msgstr "Arată versiunea GDM"
#: ../daemon/main.c:339
#: ../daemon/main.c:333
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "Administrator afișaje GNOME"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:387
#: ../daemon/main.c:381
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Doar administratorul (root) poate porni GDM"
......@@ -251,10 +270,12 @@ msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
msgstr "Proces ajutător al sesiunii administratorului de afișaje GNOME"
#: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:1
#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:1
msgid "GNOME Shell"
msgstr "Interfața GNOME"
#: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:2
#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:2
msgid "Window management and compositing"
msgstr "Administrarea și compunerea ferestrelor"
......@@ -391,11 +412,11 @@ msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Nu s-a putut prelucra adresa"
# Nu e un „monitor” în sine, ci un obiect afișaj al X11 care e creat temporar după ce utilizatorul iese din sesiunea lui, până înainte de a intra în a altuia.
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:72
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:59
msgid "Unable to create transient display: "
msgstr "Nu s-a putut porni afișajul temporar: "
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:183 ../libgdm/gdm-user-switching.c:395
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:90
msgid "Unable to activate session: "
msgstr "Nu s-a putut deschide sesiunea: "
......@@ -434,6 +455,9 @@ msgstr "S-a capturat ecranul"
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Capturează imaginea ecranului"
#~ msgid "User unable to switch sessions."
#~ msgstr "Utilizatorul nu poate comuta sesiuni."
#~ msgid "Login Window"
#~ msgstr "Fereastră de autentificare"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment