Commit 20b891d7 authored by Mart Raudsepp's avatar Mart Raudsepp Committed by Administrator

Update Estonian translation

parent 63f84ea4
......@@ -14,17 +14,50 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GDM MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-27 15:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-15 01:42+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-05 02:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-09 16:36+0200\n"
"Last-Translator: Mart Raudsepp <leio@gentoo.org>\n"
"Language-Team: Estonian <>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:140
msgid "_Refresh"
msgstr "_Värskenda"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:141
msgid "_Cancel"
msgstr "_Loobu"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:142
msgid "C_onnect"
msgstr "Ü_hendu"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Süsteemi valimine"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:254
msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
msgstr "XDMCP: XDMCP puhvrit pole võimalik luua!"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:260
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: XDMCP päise lugemine pole võimalik!"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:266
msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
msgstr "XDMCP: Vale XDMCP versioon!"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:272
msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Aadressi pole võimalik analüüsida"
#: ../common/gdm-common.c:298
#, c-format
......@@ -39,7 +72,7 @@ msgstr "Praegust seanssi pole võimalik tuvastada."
#: ../common/gdm-common.c:477 ../libgdm/gdm-user-switching.c:218
#, c-format
msgid "Could not identify the current seat."
msgstr "Praegust olekut pole võimalik tuvastada."
msgstr "Praegust istet pole võimalik tuvastada."
#: ../common/gdm-common.c:487 ../libgdm/gdm-user-switching.c:228
#, c-format
......@@ -57,8 +90,8 @@ msgstr "Süsteem ei suuda käivitada uut sisselogimiskuva."
#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
#, c-format
msgid "could not find user \"%s\" on system"
msgstr "kasutajat \"%s\" pole võimalik süsteemist leida"
msgid "could not find user “%s” on system"
msgstr "kasutajat „%s“ pole võimalik süsteemist leida"
#: ../daemon/gdm-legacy-display.c:235
msgid ""
......@@ -68,69 +101,73 @@ msgid ""
"when the problem is corrected."
msgstr ""
"X-serverit (graafilist kasutajakeskkonda) pole võimalik mingi vea tõttu "
"käivitada. Palun võta ühendust oma süsteemihalduriga või uuri veale "
"jälilejõudmiseks süsteemi logisid. Vahepeal on see kuva blokitud. "
"Probleemide kõrvaldamise järel palun taaskäivita GDM."
"käivitada. Palun võta ühendust oma süsteemihalduriga või uuri veale jälile "
"jõudmiseks süsteemi logisid. Vahepeal on see kuva blokitud. Probleemide "
"kõrvaldamise järel palun taaskäivita GDM."
#: ../daemon/gdm-manager.c:766
#: ../daemon/gdm-manager.c:777
msgid "No display available"
msgstr "Ühtegi kuva pole saadaval"
#: ../daemon/gdm-manager.c:833 ../daemon/gdm-manager.c:1088
#: ../daemon/gdm-manager.c:846 ../daemon/gdm-manager.c:1122
msgid "No session available"
msgstr "Seanss pole saadaval"
msgstr "Seansse pole saadaval"
#: ../daemon/gdm-manager.c:844
#: ../daemon/gdm-manager.c:865
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Valijaseanss pole saadaval"
#: ../daemon/gdm-manager.c:877
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Seda saab kutsuda ainult enne kasutaja sisselogimist"
#: ../daemon/gdm-manager.c:854
#: ../daemon/gdm-manager.c:888
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Väljakutsuja pole GDM"
#: ../daemon/gdm-manager.c:864
#: ../daemon/gdm-manager.c:898
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Pole võimalik avada privaatset sidekanalit"
#: ../daemon/gdm-server.c:378
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesnt exist"
msgstr ""
"Server proovis luua uut protsessi kasutaja %s õigustes, kuid sellist "
"kasutajat pole olemas"
#: ../daemon/gdm-server.c:389 ../daemon/gdm-server.c:409
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
msgid "Couldn't set groupid to %d"
msgstr "Grupi ID'd (groupid) pole võimalik %d-ks seada"
msgid "Couldnt set groupid to %d"
msgstr "Grupi ID-d (groupid) pole võimalik %d-ks seada"
#: ../daemon/gdm-server.c:395
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "tõrge initgroups() täitmisel %s jaoks"
#: ../daemon/gdm-server.c:401
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
msgid "Couldn't set userid to %d"
msgstr "Kasutaja ID'd (userid) pole võimalik %d-ks seada"
msgid "Couldnt set userid to %d"
msgstr "Kasutaja ID-d (userid) pole võimalik %d-ks seada"
#: ../daemon/gdm-server.c:479
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: Kuva %s jaoks pole võimalik logifaili avada!"
#: ../daemon/gdm-server.c:500 ../daemon/gdm-server.c:506
#: ../daemon/gdm-server.c:512
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Viga signaali %s sättimisel signaaliks %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:532
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
msgid "%s: Server priority couldnt be set to %d: %s"
msgstr "%s: Serveri prioriteeti pole võimalik %d-ks seada: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:684
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Tühi serverikäsk kuva %s jaoks"
......@@ -159,54 +196,50 @@ msgstr "Kuvaseade"
msgid "The display device"
msgstr "Kuvaseade"
#: ../daemon/gdm-session.c:1193
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Autentimise abiprotsessi ei suudetud luua"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit thats now passed."
msgstr "Sinu konto oli ajaliselt piiratud. Piirang on nüüdseks ületatud."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didnt work. Please try again."
msgstr "Kahjuks see ei toiminud. Palun proovi uuesti."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1010
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Kasutajanimi:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1142
msgid "Your password has expired, please change it now."
msgstr "Sinu parool on aegunud. Palun muuda see nüüd ära."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1505 ../daemon/gdm-session-worker.c:1522
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "kasutajakonto pole saadaval"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1549
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Kasutajat pole võimalik vahetada"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:385
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "GNOME'i kuvahalduri Waylandi seansi käivitaja"
msgstr "GNOMEi kuvahalduri Waylandi seansi käivitaja"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:609
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:612
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Soklit pole võimalik luua!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:686
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "Programmi käivitamine /etc/gdm/Xsession skripti kaudu"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:687
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "TCP pordi kuulamine"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:698
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "GNOME'i kuvahalduri X-i seansi käivitaja"
msgstr "GNOMEi kuvahalduri X-i seansi käivitaja"
#: ../daemon/main.c:125 ../daemon/main.c:138
#, c-format
......@@ -223,12 +256,12 @@ msgstr "Ühekordse käivitamise markeri kataloogi %s pole võimalik luua: %s"
#: ../daemon/main.c:188
#, c-format
msgid "Failed to create LogDir %s: %s"
msgstr "LogDir'i %s loomine nurjus: %s"
msgstr "LogDiri %s loomine nurjus: %s"
#: ../daemon/main.c:223
#, c-format
msgid "Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
msgstr "GDM-i kasutajat '%s' pole võimalik leida. Katkestatakse!"
msgid "Can’t find the GDM user “%s”. Aborting!"
msgstr "GDM-i kasutajat „%s“ pole võimalik leida. Katkestatakse!"
#: ../daemon/main.c:229
msgid "The GDM user should not be root. Aborting!"
......@@ -236,49 +269,39 @@ msgstr "GDM-i kasutaja ei tohi olla juurkasutaja. Katkestatakse!"
#: ../daemon/main.c:235
#, c-format
msgid "Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
msgstr "GDM-i gruppi '%s' pole võimalik leida. Katkestatakse!"
msgid "Can’t find the GDM group “%s”. Aborting!"
msgstr "GDM-i gruppi „%s“ pole võimalik leida. Katkestatakse!"
#: ../daemon/main.c:241
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "GDM-i grupp ei tohi olla juurkasutaja grupp. Katkestatakse!"
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Kõikide hoiatuste fataalseks muutmine"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Lõpetamine pärast kindlat ajavahemikku (silumise jaoks)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "GDM-i versiooni printimine"
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "GNOME kuvahaldur"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Ainult juurkasutaja tohib GDM-i käivitada"
#. Translators: worker is a helper process that does the work
#. of starting up a session
#: ../daemon/session-worker-main.c:95
#: ../daemon/session-worker-main.c:94
msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
msgstr "GNOME'i kuvahalduri sessioonitööline"
#: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:1
#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:1
msgid "GNOME Shell"
msgstr "GNOME Shell"
#: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:2
#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:2
msgid "Window management and compositing"
msgstr "Akna- ja komposiithaldus"
msgstr "GNOME’i kuvahalduri sessioonitööline"
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:1
msgid "Whether or not to allow fingerprint readers for login"
......@@ -294,15 +317,15 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:3
msgid "Whether or not to allow smartcard readers for login"
msgstr "Kas smartcardi lugejaga on võimalik sisse logida"
msgstr "Kas kiipkaardilugejaga on võimalik sisse logida"
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"The login screen can optionally allow users who have smartcards to log in "
"using those smartcards."
msgstr ""
"Sisselogimiskuva võib lubada kasutajatel, kellel on smartcard kaart, selle "
"abil sisse logida."
"Sisselogimiskuva võib lubada kasutajatel, kellel on kiipkaart, selle abil "
"sisse logida."
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:5
msgid "Whether or not to allow passwords for login"
......@@ -314,30 +337,28 @@ msgid ""
"forcing the user to use smartcard or fingerprint authentication."
msgstr ""
"Sisselogimisekraani võib seadistada selliselt, et parooliga autentimine pole "
"võimalik, selle asemel tuleb sisse logida kiipkaardiga (ID-kaart) või "
"võimalik, selle asemel tuleb sisse logida kiipkaardiga (nt ID-kaart) või "
"sõrmejäljega."
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:7
msgid "Path to small image at top of user list"
msgstr "Kasutajaloendi kohal asetseva väikese pildi asukoht"
msgstr "Kasutajaloendi kohal asetseva väikese pildi asukoht failisüsteemis"
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"The login screen can optionally show a small image at the top of its user "
"list to provide site administrators and distributions a way to provide "
"branding."
"The login screen can optionally show a small image to provide site "
"administrators and distributions a way to display branding."
msgstr ""
"Sisselogimiskuva võib kuvada väikest pilti kasutajate loendi kohal, et "
"võimaldada halduritel ja distributsioonidel kuvada kaubamärgi logo."
"Sisselogimiskuva võib kuvada väikest pilti, et võimaldada halduritel ja "
"distributsioonidel kuvada kaubamärgi logo."
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:9
msgid ""
"The fallback login screen can optionally show a small image at the top of "
"its user list to provide site administrators and distributions a way to "
"provide branding."
"The fallback login screen can optionally show a small image to provide site "
"administrators and distributions a way to display branding."
msgstr ""
"Varusisselogimiskuva võib kuvada väikest pilti kasutajate loendi kohal, et "
"võimaldada halduritel ja distributsioonidel kuvada kaubamärgi logo."
"Varusisselogimiskuva võib kuvada väikest pilti, et võimaldada halduritel ja "
"distributsioonidel kuvada kaubamärgi logo."
#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:10
msgid "Avoid showing user list"
......@@ -389,33 +410,13 @@ msgstr ""
"Mitu korda tohib kasutaja autentimine nurjuda, enne kui loobutakse ning "
"naasetakse kasutaja valiku juurde."
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Süsteemi valimine"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:215
msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
msgstr "XDMCP: XDMCP puhvrit pole võimalik luua!"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:221
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: XDMCP päise lugemine pole võimalik!"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:227
msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
msgstr "XDMCP: Vale XDMCP versioon!"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:233
msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Aadressi pole võimalik analüüsida"
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:59
msgid "Unable to create transient display: "
msgstr "Lühiajalist kuva pole võimalik luua:"
msgstr "Lühiajalist kuva pole võimalik luua: "
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:90
msgid "Unable to activate session: "
msgstr "Seanssi pole võimalik aktiveerida:"
msgstr "Seanssi pole võimalik aktiveerida: "
#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
msgid "Only the VERSION command is supported"
......@@ -440,8 +441,8 @@ msgstr "Selle rakenduse versioon"
#. Option parsing
#: ../utils/gdmflexiserver.c:137
msgid "- New GDM login"
msgstr "- uus GDM sisselogimisaken"
msgid " New GDM login"
msgstr " uus GDM sisselogimisaken"
#: ../utils/gdm-screenshot.c:212
msgid "Screenshot taken"
......@@ -452,75 +453,11 @@ msgstr "Ekraanipilt on tehtud"
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Ekraani pildistamine"
#~ msgid "Your password has expired, please change it now."
#~ msgstr "Sinu parool on aegunud. Palun muuda see nüüd ära."
#~ msgid "GNOME Shell"
#~ msgstr "GNOME Shell"
#~ msgid "Window management and compositing"
#~ msgstr "Akna- ja komposiithaldus"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment