Commit 0f201ef2 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Update Icelandic translation

parent bb2e376d
......@@ -4,14 +4,14 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Richard Allen <ra@ra.is>, 2003.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2016, 2017.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2016, 2017, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm.master.is\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-23 10:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-25 16:39+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-05 02:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-12 18:48+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -21,6 +21,18 @@ msgstr ""
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:140
msgid "_Refresh"
msgstr "Endu_rlesa"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:141
msgid "_Cancel"
msgstr "_Hætta við"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:142
msgid "C_onnect"
msgstr "Te_ngjast"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Veldu kerfi"
......@@ -72,7 +84,6 @@ msgstr "Kerfið er ófært um að ræsa nýjan innskráningarglugga."
#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
#, c-format
#| msgid "could not find user \"%s\" on system"
msgid "could not find user “%s” on system"
msgstr "fann ekki notandann „%s“ á kerfinu"
......@@ -88,71 +99,67 @@ msgstr ""
"þetta. Þangað til hefur þessi skjár verið gerður óvirkur. Endurræstu svo GDM "
"þegar orsök vandamálsins hefur verið leiðrétt."
#: ../daemon/gdm-manager.c:772
#: ../daemon/gdm-manager.c:777
msgid "No display available"
msgstr "Enginn skjár tiltækur"
#: ../daemon/gdm-manager.c:841 ../daemon/gdm-manager.c:1117
#: ../daemon/gdm-manager.c:846 ../daemon/gdm-manager.c:1122
msgid "No session available"
msgstr "Engin seta tiltæk"
#: ../daemon/gdm-manager.c:860
#: ../daemon/gdm-manager.c:865
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Veljaraseta ekki tiltæk"
#: ../daemon/gdm-manager.c:872
#: ../daemon/gdm-manager.c:877
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Er aðeins hægt að kalla áður en notandi er skráður inn"
#: ../daemon/gdm-manager.c:883
#: ../daemon/gdm-manager.c:888
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Kallari er ekki GDM"
#: ../daemon/gdm-manager.c:893
#: ../daemon/gdm-manager.c:898
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Mistókst að opna einkasamskiptarás"
#: ../daemon/gdm-server.c:391
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
#| msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist"
msgstr "Þjóninn átti að ræsa af notandanum %s en sá notandi er ekki til"
#: ../daemon/gdm-server.c:402 ../daemon/gdm-server.c:422
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
#| msgid "Couldn't set groupid to %d"
msgid "Couldn’t set groupid to %d"
msgstr "Gat ekki sett groupid hópauðkenni sem %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:408
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "initgroups () brást fyrir %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:414
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
#| msgid "Couldn't set userid to %d"
msgid "Couldn’t set userid to %d"
msgstr "Gat ekki sett userid einstaklingsauðkenni sem %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:492
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: Gat ekki opnað annálsskrá (log) til birtingar %s!"
#: ../daemon/gdm-server.c:513 ../daemon/gdm-server.c:519
#: ../daemon/gdm-server.c:525
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Villa við að setja %s sem %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:545
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
#| msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
msgid "%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s"
msgstr "%s: Gat ekki sett forgang þjóns á %d: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:697
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Auð skipun frá þjóni fyrir skjá %s"
......@@ -181,35 +188,33 @@ msgstr "Skjátæki"
msgid "The display device"
msgstr "Tækið sem skjámyndin birtist á"
#: ../daemon/gdm-session.c:1223
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Gat ekki búið til hjálparferli auðkenningar"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
#| msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit that’s now passed."
msgstr "Aðgangnum þínum voru gefin tímamörk sem nú eru liðin."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
#| msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
msgstr "Æ, þetta virkaði ekki. Endilega reyndu aftur."
# login: is whacked always translate to Username:
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1037
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Notandanafn:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1539 ../daemon/gdm-session-worker.c:1556
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "enginn notandaaðgangur tiltækur"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1583
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Það tókst ekki að skipta yfir í notanda"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:470
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr ""
"GNOME Display Manager Wayland Session Launcher - Ræsir fyrir Wayland "
......@@ -219,15 +224,15 @@ msgstr ""
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Gat ekki búið til sökkul!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:812
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "Keyra forrit í gegnum /etc/gdm/Xsession umbúðaskriftu"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:813
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "Hlusta á TCP-gátt"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:824
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr ""
"GNOME Display Manager X Session Launcher - Ræsir fyrir X-setu skjástýringu"
......@@ -251,7 +256,6 @@ msgstr "Mistókst að búa til LogDir %s: %s"
#: ../daemon/main.c:223
#, c-format
#| msgid "Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
msgid "Can’t find the GDM user “%s”. Aborting!"
msgstr "Finn ekki GDM notandann '%s'. Hætti við!"
......@@ -261,7 +265,6 @@ msgstr "GDM notandinn ætti ekki að vera root-kerfisstjóri. Hætti við!"
#: ../daemon/main.c:235
#, c-format
#| msgid "Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
msgid "Can’t find the GDM group “%s”. Aborting!"
msgstr "Finn ekki GDM hópinn '%s'. Hætti við!"
......@@ -269,24 +272,24 @@ msgstr "Finn ekki GDM hópinn '%s'. Hætti við!"
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "GDM hópurinn ætti ekki að vera root-kerfisstjórahópurinn. Hætti við!"
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gera allar aðvaranir alvarlegar"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Hætti eftir smástund (til villuleitar)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "Birta útgáfunúmer GDM"
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "GNOME Skjástjórnun - GDM"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Einungis kerfisstjóri getur keyrt GDM"
......@@ -437,7 +440,6 @@ msgstr "Útgáfa þessa forrits"
#. Option parsing
#: ../utils/gdmflexiserver.c:137
#| msgid "- New GDM login"
msgid "— New GDM login"
msgstr "— Ný innskráning í GDM"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment