gd.po 16.4 KB
Newer Older
1 2 3
# Scottish Gaelic translation for gdm.
# Copyright (C) 2014 gdm's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gdm package.
4
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2015, 2016, 2018.
5 6 7
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm master\n"
8 9 10 11
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gdm&k"
"eywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-20 16:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-26 11:20+0100\n"
12
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
13
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
14 15 16 17 18 19 20 21 22
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
"(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Tagh siostam"

#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:254
msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
msgstr "XDMCP: Cha deach leinn bufair XDMCP a chruthachadh!"

#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:260
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: Cha deach leinn am bann-cinn XDMCP a leughadh!"

#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:266
msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
msgstr "XDMCP: Seo an tionndadh cearr de XDMCP!"

#: ../chooser/gdm-host-chooser-widget.c:272
msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Cha ghabh an seòladh a pharsadh"

43
#: ../common/gdm-common.c:298
44 45 46 47
#, c-format
msgid "/dev/urandom is not a character device"
msgstr "Chan e uidheam caractair a tha sa /dev/urandom"

48
#: ../common/gdm-common.c:468 ../libgdm/gdm-user-switching.c:209
49 50
#, c-format
msgid "Could not identify the current session."
51
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn an seisean làithreach aithneachadh."
52

53
#: ../common/gdm-common.c:477 ../libgdm/gdm-user-switching.c:218
54 55
#, c-format
msgid "Could not identify the current seat."
56
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn an suidhe làithreach aithneachadh."
57

58
#: ../common/gdm-common.c:487 ../libgdm/gdm-user-switching.c:228
59 60 61 62 63
#, c-format
msgid ""
"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
"screen or start up a new login screen."
msgstr ""
64
"Chan urrainn dhan t-siostam faighinn a-mach co-dhiù an gearr e leum gu sgrìn "
65
"clàraidh a-steach a tha ann mar-thà no an tòisich e tè ùr."
66

67
#: ../common/gdm-common.c:495 ../libgdm/gdm-user-switching.c:236
68 69
#, c-format
msgid "The system is unable to start up a new login screen."
70
msgstr "Chan urrainn dhan t-siostam sgrìn clàraidh a-steach ùr a thòiseachadh."
71 72 73

#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
#, c-format
74 75 76
#| msgid "could not find user \"%s\" on system"
msgid "could not find user “%s” on system"
msgstr "Cha deach an cleachdaiche “%s” a lorg air an t-siostam"
77

78 79 80 81 82 83 84
#: ../daemon/gdm-legacy-display.c:235
msgid ""
"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
"diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please restart GDM "
"when the problem is corrected."
msgstr ""
85
"Cha b’ urrainn dhuinn am frithealaiche X (seo an eadar-aghaidh grafaigeach "
86
"agad) a thòiseachadh ri linn mearachd taobh a-staigh. Cuir fios gu rianaire "
87
"an t-siostaim agad no thoir sùil air a’ syslog agad gus an trioblaid a "
88 89 90
"sgrùdadh. Thèid an t-uidheam-taisbeanaidh seo a chur à comas san eadar-àm. "
"Tòisich GDM às ùr nuair a bhios an duilgheadas air a chàradh."

91
#: ../daemon/gdm-manager.c:777
92
msgid "No display available"
93
msgstr "Chan eil uidheam-taisbeanaidh ri fhaighinn"
94

95
#: ../daemon/gdm-manager.c:846 ../daemon/gdm-manager.c:1122
96
msgid "No session available"
97
msgstr "Chan eil seisean ri fhaighinn"
98

99 100 101 102 103 104
#: ../daemon/gdm-manager.c:865
#| msgid "No session available"
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Chan eil seisean ri fhaighinn"

#: ../daemon/gdm-manager.c:877
105
msgid "Can only be called before user is logged in"
106
msgstr "Cha ghabh seo a ghairm mus do rinn cleachdaiche clàradh a-steach"
107

108
#: ../daemon/gdm-manager.c:888
109 110 111
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Cha deach seo gairm le GDM"

112
#: ../daemon/gdm-manager.c:898
113
msgid "Unable to open private communication channel"
114
msgstr "Cha deach leinn sianail conaltraidh phrìobhaideach fhosgladh"
115

116
#: ../daemon/gdm-server.c:383
117
#, c-format
118 119
#| msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist"
120
msgstr ""
121
"Bha frithealaiche gu bhith sìoladh leis a’ chleachdaiche %s ach chan eil an "
122 123
"cleachdaiche seo ann"

124
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
125
#, c-format
126 127
#| msgid "Couldn't set groupid to %d"
msgid "Couldn’t set groupid to %d"
128 129
msgstr "Cha deach leinn groupid a shuidheachadh air %d"

130
#: ../daemon/gdm-server.c:400
131 132
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
133
msgstr "Dh’fhàillig le initgroups () airson %s"
134

135
#: ../daemon/gdm-server.c:406
136
#, c-format
137 138
#| msgid "Couldn't set userid to %d"
msgid "Couldn’t set userid to %d"
139 140
msgstr "Cha deach leinn userid a shuidheachadh air %d"

141
#: ../daemon/gdm-server.c:484
142 143 144
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr ""
145
"%s: Cha b’ urrainn dhuinn am faidhle loga airson an uidheim thaisbeanaidh %s "
146 147
"fhosgladh!"

148 149
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
150 151
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
152
msgstr "%s: Mearachd a’ suidheachadh %s air %s"
153

154
#: ../daemon/gdm-server.c:537
155
#, c-format
156 157
#| msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
msgid "%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s"
158
msgstr ""
159 160
"%s: Cha b’ urrainn duinn prìomhachas an fhrithealaiche a shuidheachadh air %"
"d: %s"
161

162
#: ../daemon/gdm-server.c:689
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Àithne an fhrithealaiche falamh airson an uidheim thaisbeanaidh %s"

#: ../daemon/gdm-session-auditor.c:90
msgid "Username"
msgstr "Ainm-cleachdaiche"

#: ../daemon/gdm-session-auditor.c:91
msgid "The username"
173
msgstr "Ainm a’ chleachdaiche"
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

#: ../daemon/gdm-session-auditor.c:95
msgid "Hostname"
msgstr "Ainm-òstair"

#: ../daemon/gdm-session-auditor.c:96
msgid "The hostname"
msgstr "Ainm an òstair"

#: ../daemon/gdm-session-auditor.c:101
msgid "Display Device"
msgstr "Uidheam taisbeanaidh"

#: ../daemon/gdm-session-auditor.c:102
msgid "The display device"
msgstr "An t-uidheam taisbeanaidh"

191
#: ../daemon/gdm-session.c:1215
192 193
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr ""
194
"Cha b’ urrainn dhuinn pròiseas taice airson an dearbhaidh a chruthachadh"
195

196
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
197 198
#| msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
msgid "Your account was given a time limit that’s now passed."
199 200 201
msgstr ""
"Chaidh crìochan ùine a thoirt dhan chunntas agad a tha air falbh ort a-nis."

202
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
203 204 205
#| msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
msgstr "Tha sinn duilich ach cha do dh’obraich seo. Am feuch thu ris a-rithist?"
206

207
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1039
208 209 210
msgid "Username:"
msgstr "Ainm-cleachdaiche:"

211
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1541 ../daemon/gdm-session-worker.c:1558
212 213 214 215
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "chan eil cunntas cleachdaiche ri làimh"

216
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1585
217 218 219
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Chan urrainn dhuinn leum a ghearradh dhan chleachdaiche"

220
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
221
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
222 223
msgstr ""
"Lòinsear sheiseanan Wayland aig manaidsear uidheaman taisbeanaidh GNOME"
224

225
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:612
226
msgid "Could not create socket!"
227
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn socaid a chruthachadh!"
228

229
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
230
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
231
msgstr "Ruith am prògram tro sgriobt pasgaidh /etc/gdm/Xsession"
232

233
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
234
msgid "Listen on TCP socket"
235
msgstr "Èist ri socaid TCP"
236

237
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
238
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
239
msgstr "Lòinsear sheiseanan X aig manaidsear uidheaman taisbeanaidh GNOME"
240

241 242 243 244
#: ../daemon/main.c:125 ../daemon/main.c:138
#, c-format
msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of disk space: %s"
msgstr ""
245
"Cha ghabh sgrìobhadh san fhaidhle PID %s: dh’fhaoidte gu bheil rum air an "
246 247
"diosga a dhìth: %s"

248
#: ../daemon/main.c:182
249 250
#, c-format
msgid "Failed to create ran once marker dir %s: %s"
251
msgstr "Dh’fhàillig le cruthachadh ran once marker dir %s: %s"
252

253
#: ../daemon/main.c:188
254 255
#, c-format
msgid "Failed to create LogDir %s: %s"
256
msgstr "Dh’fhàillig le cruthachadh LogDir %s: %s"
257

258
#: ../daemon/main.c:223
259
#, c-format
260 261 262
#| msgid "Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
msgid "Can’t find the GDM user “%s”. Aborting!"
msgstr "Cha ghabh an cleachdaiche GDM “%s” a lorg. A’ sgur dheth!"
263

264
#: ../daemon/main.c:229
265
msgid "The GDM user should not be root. Aborting!"
266
msgstr "Cha bu chòir dhan chleachdaiche GDM a bhith ’na root. A’ sgur dheth!"
267

268
#: ../daemon/main.c:235
269
#, c-format
270 271 272
#| msgid "Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
msgid "Can’t find the GDM group “%s”. Aborting!"
msgstr "Cha ghabh am buidheann GDM “%s” a lorg. A’ sgur dheth!"
273

274
#: ../daemon/main.c:241
275
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
276
msgstr "Cha bu chòir dhan bhuidheann GDM a bhith ’na root. A’ sgur dheth!"
277

278
#: ../daemon/main.c:317
279 280 281
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Dèan gach rabhadh marbhtach"

282
#: ../daemon/main.c:318
283 284 285
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Fàg an ceann greis (airson dì-bhugachadh)"

286
#: ../daemon/main.c:319
287 288 289
msgid "Print GDM version"
msgstr "Seall an tionndadh de GDM"

290
#: ../daemon/main.c:330
291 292 293 294
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "Manaidsear uidheaman taisbeanaidh GNOME"

#. make sure the pid file doesn't get wiped
295
#: ../daemon/main.c:351
296
msgid "Only the root user can run GDM"
297
msgstr "Chan urrainn ach dhan chleachdaiche a bhios ’na root GDM a ruith"
298 299 300

#. Translators: worker is a helper process that does the work
#. of starting up a session
301
#: ../daemon/session-worker-main.c:94
302 303 304 305 306 307
msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
msgstr "Obraiche sheiseanan aig manaidsear uidheaman taisbeanaidh GNOME"

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:1
msgid "Whether or not to allow fingerprint readers for login"
msgstr ""
308
"Co dhiubh am bi leughadairean luirg-mheòir ceadaichte gus clàradh a-steach "
309 310 311 312 313 314 315
"gus nach bi"

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"The login screen can optionally allow users who have enrolled their "
"fingerprints to log in using those prints."
msgstr ""
316 317
"Tha roghainn ann airson na sgrìn clàraidh a-steach gum faod cleachdaichean a "
"chlàraidh an lorgan-meòir na lorgan ud a chleachdadh gus clàradh a-steach."
318 319 320 321

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:3
msgid "Whether or not to allow smartcard readers for login"
msgstr ""
322 323
"Co dhiubh am bi leughadairean cairtean tapaidh ceadaichte gus clàradh "
"a-steach gus nach bi"
324 325 326 327 328 329

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"The login screen can optionally allow users who have smartcards to log in "
"using those smartcards."
msgstr ""
330 331
"Tha roghainn ann airson na sgrìn clàraidh a-steach gum faod cleachdaichean "
"aig a bheil smartcard na smartcards aca a chleachdadh gus clàradh a-steach."
332 333 334

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:5
msgid "Whether or not to allow passwords for login"
335
msgstr ""
336
"Co dhiubh am bi faclan-faire ceadaichte gus clàradh a-steach gus nach bi"
337 338 339 340 341 342

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"The login screen can be configured to disallow password authentication, "
"forcing the user to use smartcard or fingerprint authentication."
msgstr ""
343 344 345
"Gabhaidh an sgrìn clàraidh a-steach rèiteachadh ach nach ceadaich i "
"dearbhadh le facal-faire ’s gun toir i air a’ chleachdaiche clàradh a-steach "
"le lorg-meòir no smartcard."
346 347 348

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:7
msgid "Path to small image at top of user list"
349
msgstr "Slighe dhan dhealbh bheag air barr liosta nan cleachdaichean"
350 351 352

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
353 354
"The login screen can optionally show a small image to provide site "
"administrators and distributions a way to display branding."
355
msgstr ""
356 357 358
"Ma thogras tu, faodaidh an sgrìn clàraidh a-steach dealbh beag a "
"shealltainn. Leigidh seo le rianairean an t-siostaim ’s sgaoilidhean an "
"suaicheantas a thoirt seachad."
359 360 361

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:9
msgid ""
362 363
"The fallback login screen can optionally show a small image to provide site "
"administrators and distributions a way to display branding."
364
msgstr ""
365 366
"Ma thogras tu, faodaidh an sgrìn clàraidh a-steach èiginneach dealbh beag a "
"shealltainn. Leigidh seo le rianairean an t-siostaim ’s sgaoilidhean an "
367
"suaicheantas a thoirt seachad."
368 369 370

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:10
msgid "Avoid showing user list"
371
msgstr "Na nochd liosta nan cleachdaichean"
372 373 374 375 376 377

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:11
msgid ""
"The login screen normally shows a list of available users to log in as. This "
"setting can be toggled to disable showing the user list."
msgstr ""
378 379
"Nochdaidh an sgrìn clàraidh a-steach liosta dhe na cleachdaichean a "
"dh’fhaodas clàradh a-seach a ghnàth. Toglaich an roghainn seo ach nach nochd "
380
"liosta nan cleachdaichean."
381 382 383

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:12
msgid "Enable showing the banner message"
384
msgstr "Seall teachdaireachd na brataich"
385 386 387

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:13
msgid "Set to true to show the banner message text."
388
msgstr "Suidhich seo air “true” ach an nochd teacsa na brataich."
389 390 391

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:14
msgid "Banner message text"
392
msgstr "Teacsa na brataich"
393 394 395

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:15
msgid "Text banner message to show in the login window."
396
msgstr "Teacsa na brataich a nochdas air uinneag a’ chlàraidh a-steach."
397 398 399

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:16
msgid "Disable showing the restart buttons"
400
msgstr "Cuir na putanan ath-thòiseachaidh à comas"
401 402 403 404

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:17
msgid "Set to true to disable showing the restart buttons in the login window."
msgstr ""
405 406
"Ma tha seo air “true”, cha nochd na putanan ath-thòiseachaidh air uinneag a’ "
"chlàraidh a-steach."
407 408 409

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:18
msgid "Number of allowed authentication failures"
410
msgstr "Cò mheud turas a dh’fhaodas dearbhadh fhàilligeadh"
411 412 413 414 415 416

#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:19
msgid ""
"The number of times a user is allowed to attempt authentication, before "
"giving up and going back to user selection."
msgstr ""
417 418
"An t-uiread de thursan a dh’fhaodas cleachdaiche an dearbhadh fheuchainn mus "
"tèid a leigeil seachad ’s tilleadh gu taghadh a’ chleachdaiche."
419

420
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:59
421
msgid "Unable to create transient display: "
422
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn an t-uidheam-taisbeanaidh sealach a cruthachadh: "
423

424
#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:90
425
msgid "Unable to activate session: "
426
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn an t-seisean a ghnìomhachadh: "
427 428 429

#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
msgid "Only the VERSION command is supported"
430
msgstr "Cha chuirear taic ach ris an àithne VERSION"
431 432 433 434 435 436 437 438

#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
msgid "COMMAND"
msgstr "ÀITHNE"

#: ../utils/gdmflexiserver.c:46 ../utils/gdmflexiserver.c:47
#: ../utils/gdmflexiserver.c:49 ../utils/gdmflexiserver.c:50
msgid "Ignored — retained for compatibility"
439
msgstr "Air a leigeil seachad — cha chum sinn e ach a chum co-chòrdalachd"
440 441 442

#: ../utils/gdmflexiserver.c:48 ../utils/gdm-screenshot.c:43
msgid "Debugging output"
443
msgstr "Às-chur an dì-bhugachaidh"
444 445 446

#: ../utils/gdmflexiserver.c:52
msgid "Version of this application"
447
msgstr "Tionndadh a’ phrògraim seo"
448 449 450

#. Option parsing
#: ../utils/gdmflexiserver.c:137
451 452 453
#| msgid "- New GDM login"
msgid "— New GDM login"
msgstr "– Clàradh a-steach GDM ùr"
454 455 456 457 458 459 460 461 462

#: ../utils/gdm-screenshot.c:212
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Chaidh an glacadh-sgrìn a thogail"

#. Option parsing
#: ../utils/gdm-screenshot.c:279
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Tog dealbh dhen sgrìn"
463

464 465 466 467 468
#~ msgid "Your password has expired, please change it now."
#~ msgstr ""
#~ "Dh'fhalbh an ùine air an fhacal-fhaire agad, an atharraich thu e an-"
#~ "dràsta?"

469 470
#~ msgid "GNOME Shell"
#~ msgstr "Slige GNOME"
471

472 473
#~ msgid "Window management and compositing"
#~ msgstr "Stiùireadh 's co-chur uinneagan"